DT-1

Deklaracja na podatek od środków transportowych – to deklaracja składana przez przewoźników posiadających w taborze pojazdy (środki transportowe) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Informacje szczegółowe, wysokości opłat oraz jak złożyć deklarację DT-1 z załącznikiem DT-1/A znajdują się na państwowej stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/74

Źródło: biznes.gov.pl