Przerywany czas pracy

Przerywany czas pracy – odnosi się do harmonogramu pracy, w którym pracownicy mają elastyczność w określaniu swoich godzin pracy, ale z zachowaniem określonych ram czasowych lub wymaganego czasu obecności w miejscu pracy (liczbę godzin pracy w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca).

Przerywany czas pracy w kontekście kierowców odnosi się do regulacji dotyczących ich czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku. Dla kierowców zawodowych istnieją określone przepisy dotyczące czasu prowadzenia autobusów i pojazdów ciężarowych, które ograniczają czas pracy i wymagają regularnych przerw.

Przerywany czas pracy dla kierowców autobusów do 50 km obejmuje ograniczenia ilości godzin prowadzenia pojazdu dziennie lub tygodniowo, regularne przerwy w trakcie jazdy oraz wymóg określonych okresów odpoczynku przed kontynuacją pracy.