Odpoczynek dobowy regularny (przewozy do 50 km)

Odpoczynek dobowy regularny kierowcy w przewozach pasażerskich na liniach do 50 km zgodnie z przepisami trwa nieprzerwanie co najmniej 11 godzin. Istnieje możliwość podzielenia tego odpoczynku na dwie części: pierwsza trwa 3 godziny, a druga 9 godzin, obie muszą być zrealizowane w podanej kolejności.

Przepisy regulujące przewozy pasażerskie na liniach do 50 km:

Wyjątek
Kierowca, który zastosował się do regulacji określonych w rozporządzeniu (WE) 561/2006 i umowie AETR, nie będzie już musiał przestrzegać zasady 11-godzinnego odpoczynku, która wynika z ustawy o czasie pracy kierowcy.

Więcej szczegółów na temat przerw i odpoczynków kierowcy w przewozach pasażerskich do 50 km:
Przerwy, dzienny i tygodniowy okres odpoczynku kierowcy przewozy do 50 km