Już 1 lipca 2019 firmy stanęły przed wyzwaniem implementacji zmian technologicznych w ramach nowego programu jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe. W ramach tego programu Przedsiębiorcy zobowiązani są:

 • oddelegować pracowników, którzy będą odpowiadać za prowadzenie PPK,
 • dostosować systemy kadrowo-płacowe funkcjonujące w organizacji,
 • opracować wzory deklaracji papierowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem
 • wdrożyć program PPK w dziale Kadr i Płac.

Kogo dotyczy

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą osoby, które są objęte składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe( zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie, wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych oraz członkowie rad nadzorczych)
 2. PPK automatycznie obejmują osoby w wieku od 18 do 54 lat. Osoby w wieku 55-70 lat mogą wziąć udział w PPK na podstawie deklaracji przystąpienia.

Terminy wdrożenia i wpłat do PPK

Wdrożenie programu PPK zależy od ilości zatrudnionych osób na dzień 31 grudzień 2018.
Pierwsi zobowiązani są Pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników, którzy w poniższych terminach zobowiązani są do zawarcia umów:

 • umowa o zarządzanie PPK – termin 25 październik 2019
 • umowa o prowadzenie PPK – 12 listopada 2019 r.

Pracodawcy po raz pierwszy naliczą wpłat do PPK już w listopadzie br.

Przykład:
Jeżeli po zawarciu umowy o prowadzenie PPK wynagrodzenie zostanie wypłacone w listopadzie, wpłaty do PPK będą dokonywane od grudnia 2019 r. (najpóźniej w dniu 15 grudnia 2019 r.). Jeżeli zaś pierwsze wynagrodzenie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK zostanie wypłacone w grudniu, termin dokonania wpłat do PPK zostanie przesunięty o miesiąc.

Rodzaje, wysokość wpłat do PPK oraz sposób ich finansowania:

Program PPK zakłada dwa rodzaje wpłat:

 1. wpłata podstawowa
  • Pracownik dokonuje wpłaty podstawowej w wysokości 2% swojego wynagrodzenia brutto lub w przypadku gdy jego pensja wynosi poniżej 120% płacy minimalnej, wpłata podstawowa może zostać obniżona do 0,5%.
  • Pracodawca wpłaca do PPK 1,5% wynagrodzenia.
  • Ponadto z Funduszu Pracy każde konto pracownika będzie zasilane jednorazową wpłatą powitalną w wysokości 250 zł, a w kolejnych latach stałą dopłatą roczną w wysokości 240 zł.

 2. wpłata dodatkowa
 3. Zarówno pracownik jak i pracodawca mogą zwiększyć wysokość swojej wpłaty – do maksymalnie 4% (tzw. wpłata dodatkowa).

Schemat wpłat podstawowych wygląda następująco:

* Od podstawy wpłat na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
** W przypadku osób, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, minimalna wpłata