Veritum Transport Osobowy

Wspomaganie pracy na stanowiskach planowania, zarządzania i rozliczania przewozów.

Zestaw elastycznych narzędzi do planowania i rozliczania pracy kierowców i pojazdów wyposażonych w mechanizmy usprawniające budowanie grafików i nadzór nad planowaniem czasu pracy zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców. Wsparcie w zarządzaniu zasobami pojazdów oraz doskonałe narzędzie do raportowania o kosztach eksploatacji pojazdów.

Veritum Transport Osobowy to:

Wspomaganie pracy na stanowiskach planowania, zarządzania i rozliczania przewozów.

Zestaw elastycznych narzędzi do planowania i rozliczania pracy kierowców i pojazdów. Tworzenie i wydruk grafików od dziennych do miesięcznych.

Mechanizmy usprawniające budowanie i optymalizację grafików.

Nadzór nad planowaniem czasu pracy zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców oraz Kodeksem Pracy.

Rozliczenie paliwa na pojazd i kierowcę w oparciu o wiele norm dla kilometrów, tonokilometrów, dodatków za zimę, miasto, dotarcie itp.
W przypadku wykorzystania modułu Stacja paliw w Veritum tankowania paliwa są automatycznie zaczytywane do kart drogowych.

Efektem końcowym procesów jest wygenerowanie szeregu raportów i analiz takich jak: karta czasu pracy kierowcy, karta paliwowa, raport realizacji zleconych kursów, wszelkiego rodzaju raporty statystyczne, do sprawozdawczości GUS, wyliczenie kosztów eksploatacji pojazdów, przyczep oraz kierowców, raporty o zyskowności pojazdów, zleceń i tras.

Pełne wsparcie back office (kontrolling, finanse i księgowość, obsługa środków trwałych, kadry i płace, gospodarka magazynowa, stacje paliw i warsztaty).

Moduły podsystemu Transport Osobowy

01 Karty drogowe

Moduł weryfikuje i ewidencjonuje karty drogowe. Kompletuje informacje o pracy pojazdów i kierowców. Rozliczając zużycie paliwa pozwala stosować kilka norm dla kilometrów, tonokilometrów, dodatki za ciągnięcie przyczep, inne dodatki usprawiedliwiające przepał: zima, jazda po mieście, dodarcie, trudne warunki. Zużycie rzeczywiste wyliczane według jednej z trzech metod: pełny bak, odnotowywanie stanów zbiorników lub od licznika do licznika, dla dowolnej ilości silników (osobne silniki np. dla ogrzewania czy klimatyzacji). Rozliczenie paliwa może być zautomatyzowane poprzez pobieranie danych o tankowaniach z modułu magazynowego systemu Veritum, bądź z zewnętrznych systemów informatycznych. Weryfikując karty drogowe moduł gromadzi dane będące podstawą rozliczenia czasu pracy. Zatwierdzanie kart drogowych powoduje kontrolę czasu pracy co do zgodności z Ustawą o czasie pracy i wytycznymi europejskimi. Każdy z poziomów przetwarzania karty drogowej może być objęty odpowiednim uprawnieniem dla użytkownika pozwalającym na ścisłą kontrolę wprowadzanych informacji. Na podstawie danych z kart drogowych system generuje szeroki zakres analiz niezbędnych m.in. do sprawozdawczości GUS i do rozliczeń wewnętrznych.

02 Tabor

Moduł prowadzi ewidencję pojazdów w zakresie danych podstawowych takich jak: numer ewidencyjny i rejestracyjny, dane techniczne, przyjęcie i skreślenie, miejsce użytkowania z historią zmian, normy zużycia paliwa z rozbiciem na silniki. Ponadto pozwala ewidencjonować wyposażenie, naprawy i części pojazdów np. ogumienia, silniki, akumulator i wyposażenia oraz wspiera poprzez system alarmów terminy różnorakich badań (rejestracyjnych, technicznych i legalizacyjnych), ważności ubezpieczeń, winiet itp. Uniwersalność rozwiązania wynika z definiowalności kartotek taborowych wg indywidualnych potrzeb klienta.

03 Dyspozytornia osobowa

Zadaniem modułu jest zaplanowanie pracy kierowców i pojazdów w okresach rozliczeniowych. W celu spełnienia zadania program został wyposażony w szereg mechanizmów kontrolujących oraz optymalizujących. Poczynając od kontroli czasu pracy na etapie tworzenia zleceń przewozowych (kontrole pojedynczego zadania) kończąc na kontrolach funkcjonujących na etapie tworzenia grafików miesięcznych. Moduł automatycznie przeliczając sumaryczne dane w okresie rozliczeniowym po każdej zmianie wspiera proces planowania pracy zarówno ułatwiając optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich jaki możliwie równomierny rozkład pracy pomiędzy pracowników. Wynikiem planu jest wygenerowanie kart drogowych z zaplanowanymi pozycjami oraz przeniesienie harmonogramu pracy do kalendarza indywidualnego będącego podstawą rozliczania czasu pracy. Grafiki pracy kierowców i pojazdów można tworzyć w wariantach roboczych, projektowych, planu miesięcznego oraz dyspozytorskiego.
Więcej

04 Koszt pracy pojazdów

Moduł gromadzi i rozlicza koszty pracy pojazdów, przyczep oraz kierowców w cyklach miesięcznych niezależnie od rachunku kosztów w podsystemie Finanse i Księgowość. Pobiera dane z wszystkich modułów systemu Veritum, na poziomie pojedynczego pojazdu bądź danych dotyczących grup pojazdów (także wszystkich pojazdów) dzieląc je według zadanych kryteriów np. kilometrów bądź czasu jazdy, pozwalając szczegółowo analizować każdy pojazd bądź kierowcę.

Pobierz wersję PDF

Obejrzyj film

O nas

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dane kontaktowe

System-1 Spółka z o.o.
ul. Św. Michała 100
61-005 Poznań
tel. 61 10 25 240
poczta@system-1.pl

Oddział w Katowicach

ul. Franciszkańska 43
40-707 Katowice
tel. 32 202 62 99
fax. 32 202 63 01
katowice@system-1.pl

VeritumXL 2.5.2 – zapowiedź zmian

Refaktury do bieżącej faktury zakupu, automatyczny podgląd PDF w rejestrze zakupu, czy nowe opcje opisu rejestrów zamówień do sprzedaży, to na pewno pojawi się w wersji VeritumXL 2.5.2. ·   Szczegóły nadchodzących zmian będą opisane przy publikacji wersji 2.5.2....

Windows 11 – pomyślne testy Veritum XL

Pomyślne testy Veritum XL na Windows 11 – nowa odsłona systemu operacyjnego Windows, będąca następcą Windows 10, została zaprezentowana 24 czerwca 2021. Na testowej wersji nowego systemu przeprowadzono serię prac kontrolnych działania Veritum XL. ·   Praca...

Elektroniczny Obieg Dokumentów w zakresie systemu ERP

Dokumenty są jednym z koniecznych elementów prowadzenia działalności. Poprzez zarządzanie tworzeniem i obiegiem dokumentów w ramach systemu ERP można w znaczący sposób poprawić efektywność procesów biznesowych. ·   Do czego służy Elektroniczny Obieg Dokumentów?...

Poznaj nas bliżej!

© Daxen It Made in Poland