Veritum Komunikacja Miejska i Gminna

Konstruowanie zleceń dla rozkładu jazdy w oparciu o zbudowane lub zaimportowane z systemów zewnętrznych kursy.

Tabor

Zarządzanie taborem komunikacji miejskiej i gminnej

Rozkład Jazdy

Budowanie lub importowanie rozkładu jazdy

Dyspozytornia

Planowanie grafiku i realizacja bieżących zadań kierowców

Karty Drogowe

Zbiorcze generowanie kart drogowych dla grupy kierowców

Czasu Pracy Kierowcy

Ewidencja i rozliczenie czasu pracy kierowcy

Paliwo

Kompleksowe rozliczenie paliwa na pojazdy i kierowców

Case Study na podstawie przedsiębiorstwa transportu miejskiego TPBUS Sp. z o.o.

Sprawdź i dowiedz się jak zespół Veritum prowadzi sprawną i niezawodną obsługę firm publicznego transportu zbiorowego.

TPBUS Sp. z o.o.

Komunikacja gminy Tarnowo Podgórne

Profil klienta

TPBUS Sp. z o.o. świadczy usługę transportu publicznego na terenie gmin Tarnowo Podgórne, Kaźmierz oraz Duszniki. Od 2017 roku usługi te są wykonywane w ramach zintegrowanego systemu transportu publicznego zarządzanego przez ZTM (Zarząd Transportu Miejskiego) w Poznaniu. Zaletą integracji jest koordynacja rozkładów jazdy i wspólna taryfa biletowa na obszarze aglomeracji poznańskiej. TPBUS dysponuje obecnie 30 pojazdami i przewozi rocznie ponad 2,4 mln pasażerów na liniach regularnych. Firma zatrudnia 84 pracowników, posiada nowoczesną bazę z zapleczem technicznym, myjnią autobusów, własnym punktem tankowania i placem manewrowo-postojowym.

Otoczenie gospodarcze

Tarnowo Podgórne to gmina wiejska w województwie wielkopolskim. Położenie gminy w pobliżu Poznania i właściwe działania władz lokalnych przyczyniły się do dynamicznego rozwoju. W roku 2016 na terenie gminy Tarnowo Podgórne działało ponad 4,5 tys. podmiotów gospodarczych. Rozwój infrastruktury transportowej i transportu publicznego musi nadążać za dynamicznymi zmianami na terenie gminy.

Problemy przewoźnika w tak dużej terytorialnie gminie są odmienne od problemów eksploatacyjnych organizatora transportu miejskiego:

Duża atomizacja miejscowości i terenów aktywizacji gospodarczej sprawiają, że dla przewiezienia porównywalnej liczby pasażerów co w komunikacji miejskiej, trzeba wykonać znacznie więcej kilometrów. Żeby zachęcić do korzystania z transportu, Zarząd TPBUS zadbał o nowoczesność obsługi (kupno biletu przez telefon komórkowy, informacja online, fanpage) oraz taboru – wszystkie autobusy są niskopodłogowe, zdecydowana większość posiada pełnopojazdową klimatyzację, wszystkie wyposażone są w dynamiczną informację pasażerską i system PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna).

Duża atomizacja miejscowości i terenów aktywizacji gospodarczej sprawiają, że dla przewiezienia porównywalnej liczby pasażerów co w komunikacji miejskiej, trzeba wykonać znacznie więcej kilometrów. Żeby zachęcić do korzystania z transportu, Zarząd TPBUS zadbał o nowoczesność obsługi (kupno biletu przez telefon komórkowy, informacja online, fanpage) oraz taboru – wszystkie autobusy są niskopodłogowe, zdecydowana większość posiada pełnopojazdową klimatyzację, wszystkie wyposażone są w dynamiczną informację pasażerską i system PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna).

Sytuacja Klienta

Komunikacja publiczna utrzymywana jest z budżetów miejskich i gminnych, kładzie się nacisk na kontrolę kosztów i racjonalność zarządzania. Spółka TPBUS w 2013 roku przeprowadziła weryfikację świadczonych usług przewozowych pod kątem potrzeb pasażerów. Efektem procesu była tzw. optymalizacja rozkładów jazdy, polegająca na zwiększeniu o ponad 20% wykorzystania taboru, co z kolei wpłynęło na zmniejszenie o 250 tys. ilości przejeżdżanych kilometrów, jednocześnie uzyskując o 17% wzrost liczby pasażerów. Miało to ogromny wpływ na koszty gminy, której kwota dopłaty do transportu publicznego zmniejszyła się o 1,7 mln. złotych. Poprawa zarządzania kursami wywołała potrzebę optymalizacji również wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie. Okazało się, że dotychczasowe metody sporządzania grafików pracy pojazdów i kierowców oraz rozliczania tej pracy są niewystarczające w warunkach szybko zmieniających się potrzeb rynku oraz wymogu szybkiej informacji.

Spółka TPBUS przeprowadziła analizę porównawczą kilku rozwiązań informatycznych, wspierających zarządzanie transportem, decydując się ostatecznie na wdrożenie systemu Veritum, autorstwa firmy System-1 Sp. z o.o.

Rozwiązania

System Veritum XL uruchomiony został na darmowej bazie danych MSSQL Express w zakresie zarządzania przewozami, rozliczania paliwa, gospodarki magazynowej oraz naliczania płac. W najważniejszym dla TPBUS zakresie, tzn planowania, dyspozycji i analiz rozliczeniowych przewozów obsługiwany jest skutecznie przez jednego pracownika. Bardzo ważnym aspektem jest również naliczanie godzin pracy kierowców, uwzględniając wymogi zarówno Kodeksu pracy jak i Ustawy o czasie pracy kierowcy, gdzie Veritum wspomaga użytkowników zarówno podczas planowania (np. wskazując przekroczenia) jak i przy rozliczaniu (np. umieszczając na listach płac nadgodziny wyliczone zgodnie z Kodeksem jak i regulaminem TPBUS).

W najważniejszym dla TPBUS zakresie, tzn. planowania, dyspozycji i analiz rozliczeniowych przewozów, system obsługiwany jest skutecznie przez jednego pracownika.

Pobierz case study!

Zobacz co zyskasz z planowaniem grafiku kierowców w Veritum!

  • Czy masz do zaplanowania 20, 50, czy 100 pojazdów na wczoraj?
  • Czy zbyt wiele wyjątków i podmian pojazdów sprawia, że musisz planować ręcznie?
  • Czy aktualny program nierównomiernie rozlokowuje służby i rozdziela pracę kierowcom?