Szkoda komunikacyjna

Szkoda komunikacyjna jest to szkoda wyrządzona w wyniku zdarzenia drogowego lub innego zdarzenia z udziałem środków transportu, które prowadzi do uszkodzenia mienia lub do obrażeń ciała osób. Może obejmować szkody materialne, takie jak uszkodzenie pojazdów lub infrastruktury drogowej, jak również szkody osobowe, czyli obrażenia lub śmierć osób uczestniczących w zdarzeniu.

Likwidacja szkody komunikacyjnej obejmuje szereg kroków, które mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów i procedur, ale ogólny proces może wyglądać mniej więcej tak:

– zabezpieczenie miejsca zdarzenia

– zgłoszenie zdarzenia do odpowiednich służb

– sporządzenie dokumentacji zdarzenia

– zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela lub innego właściwego podmiotu

– ocena szkody, kosztów naprawy lub wycenę wartości strat

– naprawa szkody lub pokrycie pieniężne kosztów

– wypłata odszkodowania

– zamknięcie sprawy

Procedury mogą się różnić w zależności od szczegółów zdarzenia oraz polis ubezpieczeniowych.