System TMS

Transportation Management System – jest to system informatyczny mający za zadanie wspierać planowanie, monitorowania, rozliczanie oraz samo zarządzanie flotą pojazdów transportowych. Rozwiązanie TMS dedykowane jest głównie firmom z branży TSL (transport logistyka spedycja) oraz ogólnie przedsiębiorcom świadczącym usługi z tego zakresu, np. dystrybucyjno-handlowym.

Do podstawowych funkcji systemu TMS należą:

– planowanie tras przewozu ładunków czy osób

– bieżący monitoring stanu wykonania zleceń transportowych na grafiku

– zarządzanie zleceniami transportowymi

– ewidencja i rozliczanie kosztów transportu

– rozliczanie czasu pracy kierowcy

System TMS znajduje zastosowanie w każdej firmie posiadającej tabor pojazdów. Wykorzystanie możliwości systemu tms optymalizuje proces planowania i realizacji transportu przynosząc wymierne korzyści finansowe.