Audyt IT (informatyczny)

Audyt IT jest to analiza i ocena funkcjonowania systemów informatycznych przedsiębiorstwa celem sprawdzenia bezpieczeństwa przechowywanych danych, płynności przepływu informacji pomiędzy działami w firmie oraz realizacji zamierzonego planu działań operacyjnych i kontrolnych. Ocenia użyteczność i niezawodność rozwiązań informatycznych. Audyt IT przedwdrożeniowy pomaga  lepiej zidentyfikować potrzeby przedsiębiorstwa, wskazać ewentualne problemy, zagrożenia, a także przygotować plan działania w kryzysowej sytuacji.