Analityka biznesowa BI

Analityka biznesowa BI (Business Intelligence) to proces gromadzenia, analizy, interpretacji i prezentacji danych biznesowych w celu wspierania podejmowania decyzji oraz zarządzania organizacją. Analityka biznesowa BI wykorzystuje różnorodne narzędzia, aplikacje i metody, aby przekształcić surowe dane w użyteczne informacje, które mogą być wykorzystane do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Obejmuje również technologie i praktyki związane z hurtowniami danych, raportowaniem, analizą danych, narzędziami wizualizacji i systemami wsparcia podejmowania decyzji.