Przypominamy co należy zrobić w dziale finansowo-księgowym podczas otwierania i zamykania roku sprawozdawczego. ·

Okres sprawozdawczy – zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (art. 3 ust. 1 pkt 8)[1] – jest to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych. Najczęściej jest to rok obrotowy.

Zamknięcie i otwarcie nowego roku sprawozdawczego

Przygotuj się do otwarcia nowego roku sprawozdawczego, zapoznaj z krótką instrukcją załączoną w wersji PDF pod artykułem opisującą krok po kroku co należy zrobić aby uniknąć błędów. Zwróć uwagę na wszystkie opisane w instrukcji wartości poszczególnych wskaźników.

W systemie Veritum otwieramy i zamykamy rok sprawozdawczy poprzez wykonanie następujących czynności: 

  1. Otwarcie nowego roku sprawozdawczego
  2. Przepisanie planu kont i sprawozdań finansowych
  3. Przeksięgowanie kont zespołu 4,5 i 7 na wynik finansowy
  4. Wygenerowanie roboczego BO ksiąg rachunkowych
  5. Przepisanie BO na rok bieżący
  6. Zamknięcie i otwarcie roku w kartotece środków trwałych

Szczegółowy poradnik zamknięcia i otwarcia nowego roku sprawozdawczego w dziale finansowo-księgowym pobierzesz poniżej.

Poradnik zamknięcia i otwarcia nowego roku sprawozdawczego w dziale finansowo-księgowym

(pobierz wersja PDF)

Poznaj nas bliżej