Veritum Gospodarka Magazynowa (WMS)

Zarządzanie ruchem produktów w magazynach, obsługa obrotów, inwentur i przecen.

Veritum Gospodarka Magazynowa

System Gospodarka Magazynowa (WMS) wspomaga koordynowanie prac magazynowych dla średnich i małych operatorów logistycznych. Stany i obroty są prowadzone w cenach rzeczywistych ilościowo jak i wartościowo.

Ceny sprzedaży hurtowych i detalicznych prowadzone są niezależnie w każdym magazynie. Istnieje możliwość obsługi miejsc składowania w magazynach, rezerwacji towaru czy ewidencji magazynu zbiorników pojazdów. System współpracuje z zewnętrznymi systemami Stacji Paliw (w tym bezobsługowych) czy systemów wagowych oraz obsługuje magazyny wysokiego składowania

Co możesz zyskać?

Sprawdź jakie korzyści da Twojej firmie system Veritum WMS.

Skrócenie czasu magazynowania

dzięki sprawnej lokalizacji i obsłudze towarów w magazynie

Wsparcie techniczne

poprzez czytniki kodów, drukowanie etykiet, inwentura z urządzeń mobilnych, obsługa listów przewozowych, import plików EDIFACT

Bieżąca informacja

dla zarządzających – aktualizacja stanów po każdym dokumencie

Optymalizacja pracy

magazynierów dzięki automatom przeliczającym rozchody po zmianach cen, kontrolom należności kontrahentów, zróżnicowanym cennikom i polityce rabatowej itp.

Kontrola ilościowa
i jakościowa

towarów, szybkie porównanie z zamówieniami

Moduły systemu

Magazyny

Prowadzi kartoteki materiałowe, wykaz magazynów i dokumentów magazynowych, realizuje obsługę stanów i obrotów magazynowych. Ewidencja magazynowa możliwa w cenach rzeczywistych. Moduł zapewnia bieżącą obsługę oraz analizę stanów i obrotów magazynowych w układzie ilościowym i wartościowym. Ścisła współpraca z podsystemem Sprzedaż, Usługi i Finanse i Księgowość zapewnia automatyczną obsługę dokumentów zakupu (przy przychodach), kontrolę bieżącego stanu należności kontrahenta (przy sprzedaży), jak i możliwość automatycznego tworzenia dekretów księgowych dla wszystkich dokumentów. Funkcja obsługi przeceny i inwentury zapewnia możliwość uzgodnienia cen i stanów magazynowych. Oddzielna funkcja umożliwia prowadzenie stanów i obrotów paliwa w magazynach zbiorników pojazdów.

Zamówienia

Wspomaga opracowanie i składanie zamówień na zakupy materiałów i towarów do magazynów. Zamówienia do dostawców są przygotowywane na podstawie informacji o aktualnych stanach magazynowych oraz przyjętych stanach minimalnych i maksymalnych. Zamówienia zawierają wykaz indeksów (kodów dostawców) z ilościami i terminami dostawy oraz wskazaniem magazynu docelowego.

Magazyn Wysokiego Składowania

Pozwala kompleksowo obsłużyć zagadnienia związane z obsługą tego typu magazynów, na każdym z etapów migracji towaru, czyli: przyjęcia, przesunięcia wewnątrzmagazynowe oraz wydanie towaru. Do obsługi ruchu towarów na magazynie używane są terminale mobilne z czytnikiem kodów kreskowych oparte na systemie Windows CE. Moduł pozwala śledzić ilości oraz położenie towarów w magazynie i wystawiać dokumenty związane z gospodarką magazynową.

Stacja Paliw

Umożliwia import danych o tankowaniach realizowanych przez zewnętrzny system automatycznego wydawania paliwa firmy PCS s.c. lub Petroconsulting. Całość obsługi zapewnia system Veritum – pozwala na opisywanie kart identyfikacyjnych dla pojazdów własnych oraz odbiorców zewnętrznych, przekazuje je do systemu zewnętrznego i pobiera z niego dane o zrealizowanych wydaniach (paliw, olejów oraz innych płynów). Zaimportowane dane o tankowaniach są weryfikowane, a następnie na ich podstawie tworzone są dokumenty magazynowe (obrotu wewnętrznego lub zewnętrznego), aktualizując automatycznie stany magazynowe.

Inwentura przez urządzenia mobilne

Aplikacja pracuje na urządzeniach wyposażonych w system Android 4.x lub nowszy. Za pomocą skanera na urządzeniu lub skanera zewnętrznego podłączonego do smartfona wykonać można inwenturę – spis z natury, wysyłając pozycje do programu. Spis z jednego magazynu przeprowadzać może wielu pracowników i na wielu urządzeniach jednocześnie, system gromadzi wartości i sporządza inwenturę wynikową.

Veritum WMS na terminalach mobilnych.

Do obsługi ruchu towarów na magazynie używane są terminale mobilne z czytnikiem kodów kreskowych oparte na systemie Windows CE. Moduł pozwala śledzić ilości oraz położenie towarów w magazynie i wystawiać dokumenty związane z gospodarką magazynową.

Zamów konsultację!

Priorytetem firmy Veritum jest zaspokajanie indywidualnych potrzeb informatycznych każdego klienta. Sprawdź to!

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Case study

Sprawdź case study i dowiedz się jak zespół Veritum prowadzi sprawną i niezawodną obsługę na terenie całego kraju.

Profil klienta

SAS Sp. z o.o. działa nieprzerwanie na polskim rynku od 1994r, zajmując się dystrybucją wysokiej jakości produktów dla przemysłu meblowego takich jak obrzeża, płyty, fronty, laminaty, okucia i inne akcesoria. Świadczy również usługi stolarskie oraz produkuje fronty meblowe i blaty kuchenne na zamówienia wg indywidualnych projektów. Klientami SAS są zakłady stolarskie, studia kuchenne a także hurtownie meblowe. Siedziba firmy mieści się w Stęszewie koło Poznania, lecz firma ma silnie rozbudowaną sieć filii na terenie całej Polski, m. in w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Grudziądzu, Lesznie, Lublinie, Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu.

Otoczenie gospodarcze

Wartość produkcji przemysłu meblarskiego w Polsce wynosiła 42 mld zł w 2016 r., przy czym warto zaznaczyć, że Polska znajduje się w ścisłej czołówce producentów mebli i jest czwartym największym eksporterem na świecie. Polscy producenci mebli należą do najbardziej przedsiębiorczych w kraju, 99% firm branży meblarskiej to przedsiębiorstwa prywatne, w większości zarządzane i prowadzone rodzinnie. Atutem w porównaniu do krajów Unii Europejskiej (obok nowoczesności rozwiązań) są ciągle stosunkowo niższe, w porównaniu z resztą Unii, koszty pracy. Rozpatrując otoczenie od strony sytuacji krajowej, obserwować można wzrost konsumpcji i sprzedaży mebli, czemu sprzyjają rosnące wynagrodzenia i rozwój sektorów bazujących na dostępności funduszy unijnych.

Sytuacja klienta

SAS Sp. z o.o. jest dostawcą dla producentów i hurtowni, więc omijają go kłopoty związane z walką konkurencyjną, jaką toczą między sobą sprzedawcy mebli gotowych. Podlega natomiast surowej ocenie na polu jakości, cen i dostaw produktów. Mając do wyboru kilka strategii rozwoju, SAS ukierunkował swoje wysiłki na zapewnienie najwyższej jakości. Daje to efekty poprzez możliwość nawiązania kontaktów z producentami premium lecz jednocześnie podnosi wysoko wymogi technologiczne, zwiększa nakłady na kontroling i wymusza odpowiedni poziom prezentacji i oferowania produktu. Firma inwestuje zatem cały czas w nowe linie maszyn do produkcji (korzystając przy tym z dużą skutecznością z funduszy europejskich) a na początku 2015r. w Komornikach pod Poznaniem uruchomiła pierwszy w Polsce salon pokazowy – SAS Showroom, gdzie na powierzchni 250m² zaaranżowana została ekspozycja mebli, wykonanych z komponentów dostępnych we własnych hurtowniach. Obroty spółki w 2017r. przekroczyły 150 mln netto przy zatrudnionych 210 pracownikach i poszerzany jest zasięg terytorialny – w lutym 2018 otwarty zostaje nowy oddział w Łodzi. SAS został też członkiem Akademii Architekta – Klastra meblowego, gromadzącego firmy, których celem jest współpraca z architektami i poprawa a sposobu działania w wybranych zagadnieniach. Firma aktywnie prowadzi media społecznościowe i oferuje online’owe narzędzia do projektowania, kreowania i kalkulowania zamówień.

Rozwiązanie

Współpraca pomiędzy SAS Sp. z o.o. i System-1 nawiązana została pod koniec lat 90, przede wszystkim w zakresie typowego wsparcia ERP w zarządzaniu zasobami (gospodarka magazynowa, finanse i księgowość, kadry i płace), przechodząc zgodnie z trendami gospodarczymi do wsparcia ERP II (włączenie dostawców i klientów w łańcuchy zasobów, mobilne aplikacje, elementy CRM). Ze względu na specyficzny, produkcyjny profil działalności, wypracowany został szereg dodatkowych funkcji w Veritum, takich jak: obsługa zleceń usługowych typu produkcyjnego, możliwość zbiorczego zamawiania do magazynów z eksportami do plików bezpośrednio do dostawców, importy faktur z tworzeniem dokumentów (znacznie skracające czas obsługi dostaw), czy wreszcie rozbudowane obsługi limitów kupieckich, należności i rabatów. System funkcjonuje na bazie danych MSSQL, obsługującej ponad 10 oddziałów SAS i pozwalającej na jednoczesny dostęp kilkudziesięciu użytkowników (w chwili obecnej 65 licencji) bez problemów wydajnościowych.

” Od samego początku pozbawieni byliśmy państwowego wsparcia, które jest obecne w innych dziedzinach gospodarki. Nasz sukces oparty jest wyłącznie na własnej pracy i poszukiwaniu innowacyjności.

” Problem polega na tym, że niemalże każdy dostawca systemu ERP twierdzi, że jego produkt pasuje do każdej firmy. Mając za sobą dosyć doświadczeń w tym zakresie, mogę stwierdzić, że System-1 jako jeden z niewielu jest faktycznie otwarty i rozumie nasze skomplikowane procesy.

” Musimy trzymać rękę na pulsie i wiedzieć gdzie i jak szukać Klienta i gdzie nas szukają. Aktywna strona internetowa, Facebook, Showroom, narzędzia online to jedna strona sukcesu, z drugiej musi być solidne wsparcie ze strony naszych pracowników, których stale szkolimy, ze strony naszej technologii, którą stale modernizujemy i wreszcie ze strony organizacji i kontroli, gdzie wykorzystujemy Veritum .

Pobierz case study!

Co wyróżnia Veritum na tle innych systemów WMS

  • Rozliczenie kosztów nabycia na PZ

Funkcjonalność umożliwia doliczenie kosztów nabycia (np.Transportu) do ceny zakupu materiałów.

  • Zakupy do magazynu

Możliwość rozliczenia i zaliczenia do ceny magazynowej kosztów związanych z zakupem materiałów. Działa jak połączenie intrastatu i zakupów w walucie obcej w FB. Można tworzyć grupy indeksów i do każdej z grup definiować koszty z nią związane (grupy cła, akcyzy). Umożliwia zaliczenie kosztów (np. transportu) proporcjonalnie do wszystkich zdefiniowanych grup.

  • Obsługa wszystkich dopuszczalnych przez przepisy rodzajów ewidencji wartościowej ustalanej oddzielnie dla każdego magazynu

– ewidencja po cenach rzeczywistych (netto)
– ewidencja po cenie nabycia (ceny rzeczywiste brutto)
– ewidencja po cenach ewidencyjnych
– ewidencja po cenach średnioważonych

  • Zamówienia do dostawców w połączeniu z zamówieniami wewnętrznymi

Obsługuje międzynarodowy standard wymiany informacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą EDIFACT

  • Korekty przychodu

Funkcjonalność umożliwia skorygowanie obrotów magazynowych w wyniku zmiany ceny zakupu na dokumencie PZ zarejestrowanym w zamkniętym już miesiącu. W wyniku działania funkcji dla wszystkich dokumentów rozchodowych, które skorzystały z korygowanej partii przychodu zostaną utworzone dokumenty korygujące w bieżącym miesiącu. Umożliwia to np. precyzyjne skorygowanie kosztów po otrzymaniu z opóźnieniem upustu na zakup.

  • Inwentura poprzez urządzenie mobilne

Dlaczego warto wybrać system Veritum WMS?

Veritum to połączenie nowoczesnych rozwiązań, unikalnych procedur, doświadczenia i rzetelności.

Stale rosnąca liczba współpracujących z nami podmiotów i ich pozytywne opinie utwierdzają nas w działaniu i motywują do dalszej wytężonej pracy.

Dlaczego my?

dedykowanych podsystemów

lat obecności na rynku

specjalistów

%

zadowolonych klientów

Doświadczeni profesjonaliści

Posiadamy zespół programistów, będący mieszanką doświadczenia i młodości, zapewniający stabilność tworzonych rozwiązań oraz entuzjazm dla nowych pomysłów. Wysokiej klasy zespoły wdrożeniowe w Poznaniu i Katowicach, wspierane dodatkowo przez sieć współpracujących firm dealerskich, pozwalają na sprawną i niezawodną obsługę na terenie całego kraju.

O nas

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dane kontaktowe

System-1 Spółka z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 213/215
61-485 Poznań
tel. 61 831 12 22
poczta@system-1.pl

Oddział w Katowicach
ul. Franciszkańska 43
40-707 Katowice
tel. 32 202 62 99
fax. 32 202 63 01
katowice@system-1.pl

Zmiana lokalizacji siedziby System-1 w Poznaniu

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że od 1 listopada 2020 roku zmieniamy lokalizację naszej siedziby w Poznaniu. Przyszłość naszych usług zależy w dużej mierze od otoczenia technologicznego i w naszej dotychczasowej siedzibie doszliśmy do granicy pewnych...

Nowości w VeritumXL – aktualizacja

Pobierz aktualizację VeritumXL Aktualna wersja to VeritumXL 2.4.2 z dnia 28.09.2020Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i pobrania aktualnej wersji Veritum. Główne zmiany dotyczą podsystemu Kadry i Płace, Finansów i Księgowości oraz Transportu Zmiany w...

Poznaj nas bliżej!

© Daxen It Made in Poland