Poznaj zestaw elastycznych narzędzi do planowania
i rozliczania pracy kierowców…

Poznaj Veritum!
Umów się na pokaz!

Veritum – transport towarowy

Praca spedytora i dyspozytora w jednym systemie: system alarmów informuje o wyjściu z korytarza, zagrożeniach w realizacji dostaw, brakach odpoczynków, nieważnych uprawnieniach i innych przekroczeniach, natomiast zestaw narzędzi spedytorskich pomaga dopasować ładunki powrotne i optymalizować trasy. Komplet rozliczeń w jednym systemie spiętym z ERP – nie ma potrzeby powielania danych w kilku systemach informatycznych.

Veritum transport towarowy to:

  • Planowanie w oparciu o importy z giełd zleceń, innych systemów czy zapisy ręczne.

  • Rozliczenie pracy pojazdów i naczep: karta czasu pracy z nadgodzinami, karta paliwowa, sprzedaż, raporty kursów, sprawozdawczość, zyskowność pojazdów, zleceń i tras.

  • Bieżący odczyt z telematyki i tachografów i autorskie narzędzia dla spedytora ułatwiające optymalizację pracy taboru (m.in. dostępność pojazdu i kierowcy).

  • Zarządzanie za pomocą wyjątków i alarmów (korytarzowanie, opóźnienia dostaw, przekroczenia itd.) odciąża dyspozytora.

  • Gwarancja zgodności z Ustawą o czasie pracy, Kodeksem pracy oraz wytycznymi europejskimi.

  • Oszczędność czasu przy rozliczaniu zleceń, planowaniu powrotów, praca spedytora i dyspozytora w jednym systemie.

  • Niższe koszty utrzymania obsługi i infrastruktury informatycznej – jeden spójny system zamiast wielu rozproszonych.

  • Natychmiastowa informacja o kosztach, analizy sprzedaży, rentowności.

Zostań naszym klientem!

Priorytetem firmy System-1 jest zaspokajanie indywidualnych potrzeb informatycznych każdego klienta. Sprawdź to!

Dlaczego warto wybrać system Veritum?

Veritum to połączenie nowoczesnych rozwiązań, unikalnych procedur, doświadczenia i rzetelności.

Stale rosnąca liczba współpracujących z nami podmiotów i ich pozytywne opinie utwierdzają nas w działaniu i motywują do dalszej wytężonej pracy.

lat obecności na rynku

krotnie niższe koszty telematyki

specjalistów

%

zadowolonych klientów

Co zawiera rozwiązanie Veritum – transport towarowy

Moduły podsystemu

Podczas wdrożenia system Veritum dostosowany jest do potrzeb użytkownika

01

Dyspozytornia towarowa

Moduł do planowania pracy pojazdów i przypisania do nich kierowców. Planowanie odbywa się bądź dla pojazdów, bądź dla naczep umożliwiając analizę przewożonych ładunków i może być realizowane według punktów załadunków, rozładunków bądź wg tras i realizowanych odcinków w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Moduł może być rozwijany o współpracę z oprogramowaniem mapowym i urządzeniem GPS. Praca w module powadzi do wyliczenia kompletu danych do rozliczeń ze zleceniodawcami oraz szeregu raportów i analiz takich jak: karta czasu pracy kierowcy, karta paliwowa, raport realizacji zleconych kursów, raporty statystyczne, do sprawozdawczości GUS, wyliczenie kosztów eksploatacji pojazdów, przyczep oraz kierowców, raporty o zyskowności pojazdów, zleceń i tras.

02

Grafik towarowy

Unikalne rozwiązanie dla spedytora i dyspozytora, eliminujące potrzebę użytkowania kilku specjalizowanych programów. Wersja spedytorska ułatwia dobieranie zestawów do zleceń i minimalizowanie czasu przestojów z natychmiastową informacją czy i jakie zestawy z kierowcą są dostępne do planowania. Bieżąca informacja na grafiku o stopniu realizacji zlecenia stanowi z kolei źródło danych do podejmowania decyzji przez dyspozytora. Pracę dyspozytora wspiera system alarmów, informujących o wyjściu z korytarza, złym zaplanowaniu zlecenia, zagrożeniach i opóźnieniach w realizacji zleceń, błędnym oznaczeniu punktu dostawy, braku wymaganych odpoczynków i naruszeniach innych przekroczeń. Oprócz wbudowanego w Veritum komunikatora obsłużyć można automatyczne SMSy (np. o dotarciu na miejsce dostawy).

03

Karty drogowe

Dodatkowe wsparcie działu rozliczeń i weryfikacji. Moduł weryfikuje i ewidencjonuje karty drogowe, kompletując informacje o pracy pojazdów i kierowców, rozlicza zużycie paliwa pozwalając stosować kilka norm dla kilometrów, tonokilometrów, dodatki za ciągnięcie przyczep i inne dodatki usprawiedliwiające przepał: zima, jazda po mieście, dodarcie, trudne warunki. Zużycie rzeczywiste wyliczane według jednej z metod: pełny bak, stany zbiorników lub od licznika do licznika, dla dowolnej ilości silników (osobne silniki np. dla ogrzewania czy klimatyzacji). Rozliczenie paliwa może być zautomatyzowane poprzez pobieranie danych o tankowaniach z modułu magazynowego, bądź z zewnętrznych systemów informatycznych.

04

Tabor

Moduł prowadzi ewidencję pojazdów w zakresie danych podstawowych takich jak: numer ewidencyjny i rejestracyjny, dane techniczne, miejsce użytkowania z historią zmian, normy zużycia paliwa z rozbiciem na silniki. Pozwala ewidencjonować wyposażenie, naprawy i części pojazdów (ogumienie, silniki, akumulatory i wyposażenie), dowolne dokumenty związane z pojazdem, oraz wspiera poprzez system alarmów terminy różnorakich badań (rejestracyjnych, technicznych i legalizacyjnych) ważności ubezpieczeń, winiet itp.

05

Koszt pracy pojazdów

Moduł gromadzi i rozlicza koszty pracy pojazdów, przyczep oraz kierowców w cyklach miesięcznych niezależnie od rachunku kosztów w podsystemie Finanse i Księgowość. Pobiera dane ze wszystkich modułów systemu Veritum, na poziomie pojedynczego pojazdu bądź danych dotyczących grup pojazdów dzieląc je według zadanych kryteriów np. kilometrów bądź czasu jazdy, pozwalając szczegółowo analizować każdy pojazd bądź kierowcę.

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Case Study

Sprawdź case study i dowiedz się jak zespół Veritum prowadzi sprawną
i niezawodną obsługę na terenie całego kraju.

Budmat Transport

Profil klienta

BUDMAT Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku istnieje od 2005 roku. Świadczy usługi transportowe na rynku krajowym i zagranicznym, tabor firmy liczy obecnie 150 ciągników siodłowych (SCANIA i Renault) z naczepami typu Coilmulde oraz 20 samochodów ciężarowych z zabudową skrzyniową Znaczną cześć Klientów BUDMAT Transport stanowią firmy produkcyjne z branży budowlanej i chemicznej oraz huty stali. Oprócz działalności przewozowej spółka prowadzi działalności komplementarne: stację paliw, nowoczesną myjnię dla samochodów ciężarowych oraz warsztat wyposażony w stanowiska kanałowe.

Otoczenie gospodarcze

Położenie siedziby w Płocku jest dobrym punktem wyjścia dla transportu krajowego, BUDMAT Transport przewozi jednak również często w Belgii, Holandii, Niemczech, Austrii, Litwie, Czechach i Słowacji. Fakt, że firma bierze udział również w przewozach międzynarodowych, ma ogromny wpływ na całokształt funkcjonowania i problemy, przed którymi stoi. Ponad 85% ładunków w Polsce przewożonych jest samochodami ciężarowymi i branża ta przynosi znaczne wpływy do budżetu (same opłaty za paliwa to 6% polskiego PKB), tymczasem ani Polska, ani Unia przewoźnikom pracy nie ułatwia. Firmy transportowe, ze względu na silną walkę konkurencyjną działają na bardzo niskich marżach, a działania Komisji Europejskiej oraz części krajów Unii, dalej pogorszyły otoczenie polityczno – prawne. Mimo to, między 2004 a 2016 r, łączna ilość przewożonych ładunków w transporcie drogowym wzrosła trzykrotnie, można zatem prognozować dalsze utrzymanie dynamiki przewozów.

Szukaliśmy narzędzia informatycznego, które w sposób kompleksowy wspomagałoby nas w zarządzaniu firmą transportową. Na etapie wysyłania RFI i rozmów z potencjalnymi oferentami firma System 1 zaprezentowała najbardziej otwarte podejście do naszych potrzeb.

Bardzo istotnym argumentem przy wyborze Veritum był dla nas koszt całościowego wdrożenia, czyli TMSu, pozostałych modułów systemy oraz telematyki. Veritum przejmuje część zadań telematyki, więc możliwe było spięcie z rozwiązaniem optymalnym kosztowo, bez wzajemnego powielania kompetencji TMS-u i telematyki, dzięki czemu oddało się znacząco obniżyć koszty wdrożenia.

Sytuacja Klienta

BUDMAT Transport jest spółką córką firmy BUDMAT Bogdan Więcek, wiodącego na polskim rynku producenta pokryć dachowych z ponad 25-letnim doświadczeniem. Powołanie w 2005 roku odrębnej spółki transportowej w grupie BUDMAT miało na celu zwiększenie efektywności firmy działającej na konkurencyjnym rynku. BUDMAT Transport kilkukrotnie zwiększył od tego czasu flotę, pozyskał, odnawiany kilkukrotnie, Certyfikat Jakości ISO 9001, poddaje się też badaniu SQAS, co zalicza go do wąskiego grona firm uprawnionych do przewozu materiałów chemicznych. Wszystkie pojazdy wyposażone są w telematykę i system nawigacji satelitarnej, każdy z kierowców posiada też telefon komórkowy z aplikacją zintegrowaną z systemem TMS zapewniający stałą łączność z dyspozytorem i spedytorem. Niskie marże wymuszają optymalizację a główna barierą działalności są koszty zatrudnienia, jednakże analizy wskazują, że w Polsce brakować może nawet 100 tys. kierowców (pod koniec 2017 r. branża transportu drogowego zatrudniała 345 tys. osób) i ta niska dostępność pracowników nie jest przejściowym problemem. Źródeł zwiększonej wydajności poszukać należało zatem w optymalizacji pracy kierowców, skróceniu czasu obsługi zleceń, pozyskiwaniu ładunków powrotnych oraz kontroli pozostałych kosztów jak paliwo, ogumienie czy obsługa techniczna.

Rozwiązania

Wdrożony w BUDMAT Transport system Veritum umożliwia obsługę działalności od momentu uzyskania zlecenia (pozyskiwanego m.in. z TMS-u firmy Budmat), importowanego z giełd zleceń i in. czy po prostu dopisywanego ręcznie), nad którym w grafiku pracują dyspozytorzy i spedytorzy. System alarmów pomaga pilnować terminów, śledzić trasę, planować dostępność i dopasowywać zlecenia powrotne. Po wyznaczeniu trasy i wykonaniu zlecenia, Veritum dostarcza komplet rozliczeń (karta pracy kierowcy z danymi do nadgodzin, kata drogowa ze statystykami kilometrów i rozliczeniem paliwa, dane do fakturowania, koszty i analizy porównawcze i finansowe). Dyspozytor może z pomocą map lub grafików kontrolować wykonanie zlecenia, kontaktować się przez wbudowany w system Veritum komunikator, wykorzystać automatyczne SMSy o rozładunku, nowych zadaniach itp.).

Ważną zaletą Veritum jest dla nas możliwość zarządzania przez wyjątki, pracownicy nie mają czasu na przeglądanie map w celu śledzenia statusu realizacji, to Veritum informuje nas o istotnych zagrożeniach – np. że termin (przyszłej) dostawy zaczyna być zagrożony, że kierowca nie potwierdził jeszcze przyjęcia zlecenia albo zjechał z trasy, itp

Pobierz case study!

Poznaj nasze atuty

Posiadamy zespół programistów, będący mieszanką doświadczenia i młodości, zapewniający stabilność tworzonych rozwiązań oraz entuzjazm dla nowych pomysłów.

Wybierz najlepsze rozwiązanie transportowe na rynku!

Powiększ grono kilkuset zadowolonych z systemu przedsiębiorstw!

Wypełnij formularz i umów się na pokaz!

Formularz kontaktowy

Chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie z terimnem pokazu?
Wypełnij formularz. Zyskaj szybką odpowiedź.

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowych publikacjach, zachęcamy do zapisania się na naszą listę mailingową.

© Daxen It Made in Poland