Veritum Produkcja

Kompleksowe rozwiązania dotyczące produkcji

Veritum Produkcja

System wspomaga prace związane z technicznym przygotowaniem produkcji – opisem wyrobu, jego elementów składowych oraz technologii wykonania. Wspiera wyliczanie potrzeb materiałowych, emisję dokumentacji warsztatowej, wykonywanie kalkulacji na wyroby i zlecenia oraz sterowanie i rozliczanie produkcji.

Moduły systemu:

Opisy wyrobów, zlecenia i plan produkcji

Moduł umożliwia opisanie wyrobów i ich części składowych wraz z materiałami niezbędnymi do ich wykonania w oparciu o kartoteki konstrukcyjne (grupy wyrobów, gatunki materiałów, wykazy norm) oraz materiałowe. Dla wyrobów z opracowaną dokumentacją obsługuje tworzenie zleceń produkcyjnych wraz z planami jakości. Na podstawie przyjętych zleceń produkcyjnych tworzony jest plan produkcji. Moduł jest powiązany z gospodarką materiałową oraz sprzedażą, dając pełną informację o stanie realizacji zleceń.

Procesy technologiczne

Wspomaga przygotowanie procesów technologicznych dla wyrobów i ich części składowych, wraz z normami czasu wykonania, w oparciu o szereg kartotek technologicznych (wykaz stanowisk, kody kontroli jakości, rodzaje i kategorie pracy, stawki, dodatki SWN). Obsługiwane są operacje warunkowe i alternatywne oraz wykonywane w kooperacji. Dla każdej operacji dostępny jest wykaz narzędzi i przyrządów, określane są metody kontroli jakości. Możliwe jest opracowanie kart technologicznych z różnym poziomem szczegółowości.

Emisja dokumentacji i realizacja produkcji

Na podstawie zleceń oraz opisów części i wyrobów wyliczane są potrzeby materiałowe i zestawiane z aktualnymi stanami magazynowymi. Moduł umożliwia emisję kart obiegowych, kart pracy na zlecenia i pracowników oraz na bieżącą ocenę stanu realizacji zleceń. Możliwe jest śledzenie ilości przepracowanych godzin z podziałem na pracowników.

Kalkulacje, cenniki i produkcja w toku

Obsługiwane są kalkulacje wstępne (natychmiast po opracowaniu dokumentacji) oraz kalkulacje wynikowe (na podstawie rzeczywistych kosztów wykorzystanych materiałów, robocizny i kooperacji zewnętrznej). Prowadzone są również cenniki wyrobów gotowych oraz kooperacji zewnętrznej. Funkcja wyliczania wartości robót w toku umożliwia bieżące (na dowolny dzień) ustalenie wartości materiałów i robocizny z podziałem na zlecenia.

Indywidualne i zbiorcze karty pracy

Karty pracy można emitować i odnotowywać ich realizację zarówno indywidualnie jak i zbiorczo, z podziałem na akordowe i dniówkowe. Możliwa jest kontrola w oparciu o kalendarz pracownika. Oprócz oceny zaawansowania zlecenia, karty mogą stanowić podstawę do ustalenia wynagrodzeń dla pracowników.

Budżetowanie robocizny wraz z realizacją

Moduł jest alternatywą i uproszczeniem dla emisji kart pracy. Pozwala na ustalenie budżetu godzinowo-wartościowego z podziałem na rodzaje prac, bez potrzeby opracowywania procesów technologicznych. Realizacja odnotowywana jest na pracowników z jednoczesną kontrolą założonego budżetu.

Przedsiębiorstwa produkcyjne są grupą o zróżnicowanych, często bardzo specyficznych potrzebach, dlatego podstawową formą współpracy naszej firmy z klientami jest realizacja programów informatycznych według indywidualnych wymagań zamawiającego. Opierając się na trzonie systemu Veritum tworzymy moduły spełniające wymagania danej firmy produkcyjnej oraz oczekiwania użytkowników.

Przewaga systemu Veritum w branży produkcyjnej wiąże się z rozbudowanymi możliwościami. Pozwala on m.in. na: optymalizację procesów produkcyjnych, możliwość łatwego rozliczania produkcji czy eliminację tzw. „wąskich gardeł” w procesie produkcyjnym.Wiemy jak ważna w tym obszarze jest koordynacja kluczowych etapów procesów produkcyjnych i uprawnieninia w planowaniu produkcji, potrafimy to zapewnić

W procesie tworzenia oprogramowania staramy się wspierać klienta we wszystkich fazach realizacji projektu:

 • Wspólnie z klientem opracowujemy analizę wymagań rozwiązania;
 • Przygotowujemy założenia projektowe;
 • Uszczegóławiamy wymagania projektowe i po ich akceptacji przez klienta przystępujemy do realizacji finalnego rozwiązania;
 • W trakcie realizacji projektu, współpracujemy z klientem, aby system spełniał oczekiwania;
 • Pilotowe wdrożenie aplikacji;
 • Ostateczne modyfikacje, przygotowanie dokumentacji użytkowej i technicznej;
 • Szkolenia dla użytkowników;
 • Wdrożenie aplikacji;
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zamów konsultację

Priorytetem firmy Veritum jest zaspokajanie indywidualnych potrzeb informatycznych każdego klienta. Sprawdź to!

Planowanie produkcji

Planowanie produkcji ma na celu określenie ilości towaru (wyrobu), który ma zostać wykonany w danym okresie czasu, założenia planistyczne podlegają zaś ciągłemu monitorowaniu pod kątem zdolności do wykonania zadania.

Nawet traktując problem czysto rozsądkowo i nie posiadając żadnej szczególnej wiedzy, zdajemy sobie więc sprawę, że stałe planowanie i monitorowanie działań produkcyjnych jest konieczne, by utrzymać proces wytwórczy na odpowiednim poziomie. W końcu wśród najistotniejszych celów planowania wymienić można maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa, minimalizację przestojów oraz optymalizację stanów magazynowych.

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji polega na automatycznym przydzieleniu konkretnych zasobów spełniających określone kompetencje do realizacji wybranych zleceń produkcyjnych w określonym horyzoncie czasowym i według wybranych reguł planistycznych. Wynikiem tego procesu jest informacja o terminach rozpoczęcia oraz zakończenia zleceń (operacji) produkcyjnych.

Pojęcie harmonogramowania jest ściśle związane z szeregowaniem zadań w procesie produkcji. Innymi słowy, harmonogramowanie szczegółowe produkcji jest rozwiązaniem problemu efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów produkcyjnych w konkretnych przedziałach czasowych.

Operacje technologiczne opisujące marszruty powinny, patrząc pod kątem działania algorytmów rozkładu (reguł planistycznych), zawierać informacje na podstawie których dokonany zostanie przydział odpowiednich zasobów produkcyjnych w procesie harmonogramowania szczegółowego.

Z praktycznego punktu widzenia najbardziej pracochłonnym, a co za tym idzie najtrudniejszym, zadaniem planisty produkcji jest kontrola ustalonych terminów realizacji zleceń produkcyjnych.

Dlaczego warto?

Doświadczenie

Na pozycję rynkową systemu Veritum wpływa jego funkcjonalność, zapewniająca kompleksową obsługę biznesową. Znaczenie ma także nasza umiejętność dopasowania rozwiązań do indywidualnych wymagań Klienta oraz wiedza o specyfice rynku, podparta wieloletnią praktyką wdrożeniową.

Dlaczego warto?

Zaufanie

Realizujemy dla naszych klientów specjalizowane systemy informatyczne tworzone zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dlaczego warto?

Korzyści

 • Wzrost produktywności i stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
 • Skrócenie czasu cyklów produkcyjnych
 • Obniżenie kosztów produkcji
 • Łatwiejsze śledzenie produkcji w toku, czasu i wydajności oraz przestojów
 • Poprawa jakości produkcji

Case study

SAS Sp. z o.o.
Dostawca produktów i rozwiązań z branży meblowej 

Profil klienta

SAS Sp. z o.o. działa nieprzerwanie na polskim rynku od 1994r, zajmując się dystrybucją wysokiej jakości produktów dla przemysłu meblowego takich jak obrzeża, płyty, fronty, laminaty, okucia i inne akcesoria. Świadczy również usługi stolarskie oraz produkuje fronty meblowe i blaty kuchenne na zamówienia wg indywidualnych projektów. Klientami SAS są zakłady stolarskie, studia kuchenne a także hurtownie meblowe. Siedziba firmy mieści się w Stęszewie koło Poznania, lecz firma ma silnie rozbudowaną sieć filii na terenie całej Polski, m. in w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Grudziądzu, Lesznie, Lublinie, Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu.

Otoczenie gospodarcze

Wartość produkcji przemysłu meblarskiego w Polsce wynosiła 42 mld zł w 2016 r., przy czym warto zaznaczyć, że Polska znajduje się w ścisłej czołówce producentów mebli i jest czwartym największym eksporterem na świecie. Polscy producenci mebli należą do najbardziej przedsiębiorczych w kraju, 99% firm branży meblarskiej to przedsiębiorstwa prywatne, w większości zarządzane i prowadzone rodzinnie. Atutem w porównaniu do krajów Unii Europejskiej (obok nowoczesności rozwiązań) są ciągle stosunkowo niższe, w porównaniu z resztą Unii, koszty pracy. Rozpatrując otoczenie od strony sytuacji krajowej, obserwować można wzrost konsumpcji i sprzedaży mebli, czemu sprzyjają rosnące wynagrodzenia i rozwój sektorów bazujących na dostępności funduszy unijnych.

Sytuacja klienta

SAS Sp. z o.o. jest dostawcą dla producentów i hurtowni, więc omijają go kłopoty związane z walką konkurencyjną, jaką toczą między sobą sprzedawcy mebli gotowych. Podlega natomiast surowej ocenie na polu jakości, cen i dostaw produktów. Mając do wyboru kilka strategii rozwoju, SAS ukierunkował swoje wysiłki na zapewnienie najwyższej jakości. Daje to efekty poprzez możliwoś
nawiązania kontaktów z producentami premium lecz jednocześnie podnosi wysoko wymogi technologiczne, zwiększa nakłady na kontroling i wymusza odpowiedni poziom prezentacji i oferowania produktu. Firma inwestuje zatem cały czas w nowe linie maszyn do produkcji (korzystając przy tym z dużą skutecznością z funduszy europejskich) a na początku 2015r. w Komornikach pod Poznaniem uruchomiła pierwszy w Polsce salon pokazowy – SAS Showroom, gdzie na powierzchni 250m² zaaranżowana została ekspozycja mebli, wykonanych z komponentów dostępnych we własnych hurtowniach. Obroty spółki w 2017r. przekroczyły 150mln netto przy zatrudnionych 210 pracownikach i poszerzany jest zasięg terytorialny – w lutym 2018 otwarty zostaje nowy oddział w Łodzi. SAS został też członkiem Akademii Architekta – Klastra meblowego, gromadzącego firmy, których celem jest współpraca z architektami i poprawa a sposobu działania w wybranych zagadnieniach. Firma aktywnie prowadzi media społecznościowe i oferuje online’owe narzędzia do projektowania, kreowania i kalkulowania zamówień.

Rozwiązanie

Współpraca pomiędzy SAS Sp. o.o. i System-1 nawiązana została pod koniec lat 90, przede wszystkim w zakresie typowego wsparcia ERP w zarządzaniu zasobami (gospodarka magazynowa, finanse i księgowość, kadry i płace), przechodząc zgodnie z trendami gospodarczymi do wsparcia ERP II (włączenie dostawców i klientów w łańcuchy zasobów, mobilne aplikacje, elementy CRM).
Ze względu na specyficzny, produkcyjny profil działalności, wypracowany został szereg dodatkowych funkcji w Veritum, takich jak: obsługa zleceń usługowych typu produkcyjnego, możliwość zbiorczego zamawiania do magazynów z eksportami do plików bezpośrednio do dostawców w celu zapewnienia zaopatrzenia niezbędnego do utrzymania produkcji, importy faktur z tworzeniem dokumentów (znacznie skracające czas obsługi dostaw), w procesie produkcji materiały rozchodowywane są z magazynu natomiast produkty gotowe wchodzą na magazyn, czy wreszcie rozbudowane obsługi limitów kupieckich, należności i rabatów. System funkcjonuje na bazie danych MSSQL, obsługującej ponad 10 oddziałów SAS i pozwalającej na jednoczesny dostęp kilkudziesięciu użytkowników (w chwili obecnej 65 licencji) bez problemów wydajnościowych.

Dlaczego warto wybrać system Veritum WMS?

Veritum to połączenie nowoczesnych rozwiązań, unikalnych procedur, doświadczenia i rzetelności.
Stale rosnąca liczba współpracujących z nami podmiotów i ich pozytywne opinie utwierdzają nas w działaniu i motywują do dalszej wytężonej pracy.

dedykowanych podsystemów

lat obecności na rynku

specjalistów

%

zadowolonych klientów

Doświadczeni profesjonaliści

Posiadamy zespół programistów, będący mieszanką doświadczenia i młodości, zapewniający stabilność tworzonych rozwiązań oraz entuzjazm dla nowych pomysłów. Wysokiej klasy zespoły wdrożeniowe w Poznaniu i Katowicach, wspierane dodatkowo przez sieć współpracujących firm dealerskich, pozwalają na sprawną i niezawodną obsługę na terenie całego kraju.

O nas

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dane kontaktowe

System-1 Spółka z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 213/215
61-485 Poznań
tel. 61 831 12 22
poczta@system-1.pl

Oddział w Katowicach
ul. Franciszkańska 43
40-707 Katowice
tel. 32 202 62 99
fax. 32 202 63 01
katowice@system-1.pl

Zmiana lokalizacji siedziby System-1 w Poznaniu

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że od 1 listopada 2020 roku zmieniamy lokalizację naszej siedziby w Poznaniu. Przyszłość naszych usług zależy w dużej mierze od otoczenia technologicznego i w naszej dotychczasowej siedzibie doszliśmy do granicy pewnych...

Nowości w VeritumXL – aktualizacja

Pobierz aktualizację VeritumXL Aktualna wersja to VeritumXL 2.4.2 z dnia 28.09.2020Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i pobrania aktualnej wersji Veritum. Główne zmiany dotyczą podsystemu Kadry i Płace, Finansów i Księgowości oraz Transportu Zmiany w...

Poznaj nas bliżej!

© Daxen It Made in Poland