Gospodarka Magazynowa

Niezależne uprawnienia dla pracowników obsługujących magazyny

Podsystem GM kompleksowo wspomaga prace związane z wykonywaniem obrotów magazynowych, prowadzeniem inwentury i przeceny w magazynach. Stany i obroty magazynowe są prowadzone w cenach rzeczywistych zarówno ilościowo jak i wartościowo. Podsystem umożliwia współpracę z zewnętrznymi systemami takimi jak: stacje paliw czy systemy wagowe. Realizuje również specjalistyczne funkcje w zakresie współpracy z Bezobsługową Stacją Paliw.

Zalety podsystemu

 • Niezależne uprawnienia dla pracowników obsługujących magazyny
 • Obsługa stanów i obrotów magazynowych
 • Bezpośrednia współpraca z podsystemami SP, US
 • Prowadzenie cen sprzedaży hurtowych i detalicznych niezależnie w każdym magazynie
 • Obsługa indywidualnych cen sprzedaży dla kontrahentów
 • Możliwość rabatowania przy ustalaniu cen sprzedaży
 • Możliwość obsługi miejsc składowania w magazynach
 • Możliwość rezerwacji towaru
 • Ewidencja magazynu zbiorników pojazdów
 • Obsługa funkcji inwentury i przeceny w magazynach
 • Współpraca z rejestrem zakupów
 • Kontrola stanu należności dla dokumentów rozchodu zewnętrznego
 • Możliwość korzystania z czytników kodów kreskowych
 • Drukowanie etykiet z kodami kreskowymi
 • Współpraca z bezobsługową stacją paliw
 • Zestawienia i analizy w różnym układzie

Moduły podsystemu

Moduł prowadzi i udostępnia rejestr danych osobowych wszystkich zatrudnionych pracowników oraz innych osób współpracujących (adresy, konta bankowe, tytuły ubezpieczeń, dane kierowcy, umowy).

01 Magazyny

Podstawowy moduł podsystemu GM, prowadzi kartoteki materiałowe, dla wszystkich, obsługuje wszystkie rodzaje dokumentów magazynowych oraz realizuje podstawowe funkcje obsługi stanów i obrotów magazynowych. Ewidencja magazynowa może być prowadzona w cenach rzeczywistych. Moduł zapewnia bieżącą obsługę oraz analizę stanów i obrotów magazynowych w układzie ilościowym i wartościowym. Dokumenty magazynowe mogą być tworzone lub przywołane w podsystemach SP (Sprzedaż) i US (Usługi). Ścisła współpraca z podsystemem FK (Finanse i Księgowość) zapewnia automatyczną obsługę dokumentów zakupu (przy przychodach), kontrolę bieżącego stanu należności kontrahenta (przy sprzedaży), jak i możliwość automatycznego tworzenia dekretów księgowych dla wszystkich dokumentów. W poszczególnych magazynach mogą być obsługiwane miejsca składowania. Funkcja obsługi przeceny i inwentury zapewnia możliwość uzgodnienia cen i stanów magazynowych. Oddzielna funkcja umożliwia prowadzenie stanów i obrotów paliwa w magazynach zbiorników pojazdów.

02 Zaopatrzenie

Moduł zawiera funkcje wspomagające opracowanie i składanie zamówień na zakupy materiałów i towarów do magazynów. Zamówienia do dostawców są przygotowywane na podstawie informacji o aktualnych stanach magazynowych oraz przyjętych stanach minimalnych i maksymalnych. Specyfikacja zamówienia zawiera wykaz indeksów (kodów dostawców) z ilościami i terminami dostawy oraz wskazaniem magazynu docelowego. Zamówienia są ściśle powiązane z realizacją dostaw – dokumenty magazynowe przychodowe dla każdej pozycji umożliwiają wskazanie zamówienia.

03 Stacja paliw – wydania bezobsługowe

Moduł umożliwia import danych o tankowaniach realizowanych przez zewnętrzny system automatycznego wydawania paliwa firmy PCS s.c. lub Petroconsulting. Całość obsługi zapewnia system Veritum – pozwala na opisywanie kart identyfikacyjnych dla pojazdów, własnych oraz odbiorców zewnętrznych, przekazuje je do systemu zewnętrznego i pobiera z niego dane o zrealizowanych wydaniach (paliw, olejów oraz innych płynów). Zaimportowane dane o tankowaniach są weryfikowane, a następnie na ich podstawie tworzone są dokumenty magazynowe (obrotu wewnętrznego lub zewnętrznego), aktualizując automatycznie stany magazynowe.

Poznaj wszystkie moduły Veritum ERP

Kadry i płace

 

Gospodarka magazynowa

 

Sprzedaż

 

Usługi

 

Transport

 

Finanse
i księgowość

 

Środki trwałe

 

Zarządzanie relacjami z klientami

 

O nas

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dane kontaktowe

System-1 Spółka z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 213/215
61-485 Poznań
tel. 61 831 12 22
poczta@system-1.pl

Oddział w Katowicach
ul. Franciszkańska 43
40-707 Katowice
tel. 32 202 62 99
fax. 32 202 63 01
katowice@system-1.pl

Zmiana lokalizacji siedziby System-1 w Poznaniu

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że od 1 listopada 2020 roku zmieniamy lokalizację naszej siedziby w Poznaniu. Przyszłość naszych usług zależy w dużej mierze od otoczenia technologicznego i w naszej dotychczasowej siedzibie doszliśmy do granicy pewnych...

Nowości w VeritumXL – aktualizacja

Pobierz aktualizację VeritumXL Aktualna wersja to VeritumXL 2.4.2 z dnia 28.09.2020Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i pobrania aktualnej wersji Veritum. Główne zmiany dotyczą podsystemu Kadry i Płace, Finansów i Księgowości oraz Transportu Zmiany w...

Poznaj nas bliżej!