Poznaj zintegrowany system klasy ERP nowej generacji!

Poznaj Veritum!
Umów się na pokaz!

Veritum ERP

Poznaj nasze rozwiązanie!

Zintegrowany system klasy ERP nowej generacji wspomagający zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem. ERP na miarę Twojej firmy, dający szerokie możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb klientów.

Veritum to połączenie nowoczesnych rozwiązań, unikalnych procedur, doświadczenia i rzetelności.

Veritum ERP

Nowoczesne oprogramowanie ERP dla przedsiębiorstw

Veritum ERP jest systemem klasy ERP adresowanym do przedsiębiorstw z sektora MSP.
Zapewnia zintegrowaną i kompleksową obsługę w zakresie finansów, środków trwałych, sprzedaży, obrotu materiałowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. System jest realizowany w oparciu o bazę danych Microsoft SQL Server (2008R2 i nowsze).

Veritum ERP jest wyposażony w moduł CRM, wspierający efektywną obsługę klientów.
Posiada jednolity interfejs okienkowy, czytelny i wygodny do zastosowania w warunkach biurowych.

W skład systemu wchodzą następujące podsystemy

Kadry i Płace

Prowadzenie ewidencji kadrowo – płacowej

Podsystem skierowany do działów kadr i rachuby płac jako narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi pełną ewidencję pracowników w postaci kartotek kadrowo – płacowych, od przyjęcia pracownika aż do rozwiązania umowy o pracę, rejestrując i obsługując wszystkie zdarzenia zatrudnienia.

Gospodarka magazynowa

Niezależne uprawnienia dla pracowników obsługujących maszyny

Podsystem kompleksowo wspomaga prace związane z wykonywaniem obrotów magazynowych, prowadzeniem inwentury i przeceny w magazynach. Stany i obroty magazynowe są prowadzone w cenach rzeczywistych zarówno ilościowo jak i wartościowo.

Sprzedaż

Wystawianie faktur, faktur korygujących, paragonów

Podsystem wspomaga obsługę dokumentów sprzedaży dla całego zakresu działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie – w oparciu o kartoteki materiałowe, magazynowe, usług i czynności. Pozwala na indywidualne określanie cen na towary i usługi oraz tworzenie indywidualnych cenników.

Usługi

Prowadzenie kartotek usług i czynności

Podsystem wspomaga przyjmowanie, realizację i rozliczanie zleceń usługowych. Prowadzi rejestry zleceń w zakresie obsługi pojazdów, usług oraz gwarancji. Dostępna jest bezpośrednia współpraca i wymiana danych w zakresie gospodarki magazynowej.

Transport

Kompleksowe rozwiązania dotyczące ewidencji pojazdów

Podsystem zapamiętuje wszystkie informacje związane z planowaniem, realizacją i rozliczaniem działalności transportowej. Podstawowym nośnikiem danych jest karta drogowa, która może być zasilana z tachografów bądź urządzeń GPS. Podsystem wspomaga pracę planisty, dyspozytora i weryfikatora karty drogowej.

Finanse i księgowość

Szybkie uzyskiwanie informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Podsystem prowadzi księgi rachunkowe przedsiębiorstwa oraz wspomaga zarządzanie firmą. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe: rejestrację obrotów, automatyczne dekretowanie faktur, rozliczanie kosztów, sporządzanie sprawozdań. Dostarcza danych do pełnej analizy przychodów i kosztów firmy wg różnorodnych kryteriów.

Środki trwałe

Możliwość wykonywania różnorodnych analiz i zestawień

Podsystem prowadzi kartoteki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz rejestruje wszelkie zmiany zachodzące w majątku firmy. Użytkownik systemu może określić dowolny sposób klasyfikacji środków oraz miejsc ich użytkowania.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Zebranie kompletu informacji o kliencie, uporządkowanie historii kontaktów z klientami

Podsystem (CRM – Customer Relationship Management), prowadzi w sposób zorganizowany obsługę aktualnych i potencjalnych klientów. Gromadzi komplet informacji o klientach i pozwala na ich analizę.

Produkcja

Wspiera, planuje i zarządza produkcją

Podsystem wspomaga prace związane z technicznym przygotowaniem produkcji – opisem wyrobu, jego elementów składowych oraz technologii wykonania. Wspiera wyliczanie potrzeb materiałowych, emisję dokumentacji warsztatowej, wykonywanie kalkulacji na wyroby i zlecenia oraz sterowanie i rozliczanie produkcji

Veritum ERP – 25 lat udanych wdrożeń

Cały system lub jego poszczególne moduły dopasowane do potrzeb. Skontaktuj się, a na pewno dobierzmy spersonalizowane rozwiązanie, idealne dla Twojej firmy.

Pełne wsparcie back office oraz front office w zakresie sprzedaży, realizacji zleceń oraz ofertowania.

Artykuł

Na co zwracać uwagę przy wyborze systemu klasy ERP?

Wybraliśmy 7 obszarów, na których powinniśmy skupić uwagę. Dotyczą one samego systemu, firmy tworzącej i wdrożeniowej, ale również tego jak my powinniśmy się przygotować do takiej decyzji.

Określić własne oczekiwania

Na czym nam najbardziej zależy?

Należy odpowiedzieć sobie na pytanie: jaką jesteśmy firmą? Bo każda jest inna i dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia do realizowanego projektu.

Świadomość własnej organizacji

Do czego system ma być wykorzystywany system?

Veritum ERP w wersji premium jest przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze (wielooddziałowe). Licencja systemu daje możliwość jednoczesnej pracy poszczególnych podsystemów lub modułów

Wdrożenie systemu Veritum ERP

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Veritum jest wspólnym przedsięwzięciem Klienta i firmy System-1.

Podczas wdrożenia system Veritum dostosowany jest do potrzeb użytkownika, a pracownicy są przygotowywani do optymalnego wykorzystania programów w codziennej pracy. Stopień zaangażowania kierownictwa i pracowników jest bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na czas wdrożenia, koszt i późniejsze wykorzystanie możliwości systemu.

Powiększ grono kilkuset zadowolonych z systemu przedsiębiorstw!

Veritum prowadzi sprawną i niezawodną obsługę na terenie całego kraju. Ponad 100 polskich firm transportowych zaufało naszym rozwiązaniom. Łatwa konfiguracja, duża swoboda w filtrowaniu i wyświetlaniu danych. Jedna wspólna kartoteka miejsc dla całego systemu, rozbudowana kartoteka pojazdów przechowująca dodatkowo zdjęcia oraz wszelkie informacje o badaniach rejestracyjnych, ubezpieczeniach czy legalizacjach tachografów.

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Case Study

Sprawdź case study i dowiedz się jak zespół Veritum prowadzi sprawną
i niezawodną obsługę na terenie całego kraju.

SAS Sp. z o.o.

Dostawca produktów i rozwiązań z branży meblowej

Profil klienta

SAS Sp. z o.o. działa nieprzerwanie na polskim rynku od 1994r, zajmując się dystrybucją wysokiej jakości produktów dla przemysłu meblowego takich jak obrzeża, płyty, fronty, laminaty, okucia i inne akcesoria. Świadczy również usługi stolarskie oraz produkuje fronty meblowe i blaty kuchenne na zamówienia wg indywidualnych projektów. Klientami SAS są zakłady stolarskie, studia kuchenne a także hurtownie meblowe. Siedziba firmy mieści się w Stęszewie koło Poznania, lecz firma ma silnie rozbudowaną sieć filii na terenie całej Polski, m. in w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Grudziądzu, Lesznie, Lublinie, Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu.

Otoczenie gospodarcze

Wartość produkcji przemysłu meblarskiego w Polsce wynosiła 42 mld zł w 2016 r., przy czym warto zaznaczyć, że Polska znajduje się w ścisłej czołówce producentów mebli i jest czwartym największym eksporterem na świecie. Polscy producenci mebli należą do najbardziej przedsiębiorczych w kraju, 99% firm branży meblarskiej to przedsiębiorstwa prywatne, w większości zarządzane i prowadzone rodzinnie. Atutem w porównaniu do krajów Unii Europejskiej (obok nowoczesności rozwiązań) są ciągle stosunkowo niższe, w porównaniu z resztą Unii, koszty pracy. Rozpatrując otoczenie od strony sytuacji krajowej, obserwować można wzrost konsumpcji i sprzedaży mebli, czemu sprzyjają rosnące wynagrodzenia i rozwój sektorów bazujących na dostępności funduszy unijnych.

Od samego początku pozbawieni byliśmy państwowego wsparcia, które jest obecne w innych dziedzinach gospodarki. Nasz sukces oparty jest wyłącznie na własnej pracy i poszukiwaniu innowacyjności.

Problem polega na tym, że niemalże każdy dostawca systemu ERP twierdzi, że jego produkt pasuje do każdej firmy. Mając za sobą dosyć doświadczeń w tym zakresie, mogę stwierdzić, że System-1 jako jeden z niewielu jest faktycznie otwarty i rozumie nasze skomplikowane procesy.

Sytuacja Klienta

SAS Sp. z o.o. jest dostawcą dla producentów i hurtowni, więc omijają go kłopoty związane z walką konkurencyjną, jaką toczą między sobą sprzedawcy mebli gotowych. Podlega natomiast surowej ocenie na polu jakości, cen i dostaw produktów. Mając do wyboru kilka strategii rozwoju, SAS ukierunkował swoje wysiłki na zapewnienie najwyższej jakości. Daje to efekty poprzez możliwość nawiązania kontaktów z producentami premium lecz jednocześnie podnosi wysoko wymogi technologiczne, zwiększa nakłady na kontroling i wymusza odpowiedni poziom prezentacji i oferowania produktu. Firma inwestuje zatem cały czas w nowe linie maszyn do produkcji (korzystając przy tym z dużą skutecznością z funduszy europejskich) a na początku 2015r. w Komornikach pod Poznaniem uruchomiła pierwszy w Polsce salon pokazowy – SAS Showroom, gdzie na powierzchni 250m² zaaranżowana została ekspozycja mebli, wykonanych z komponentów dostępnych we własnych hurtowniach. Obroty spółki w 2017r. przekroczyły 150 mln netto przy zatrudnionych 210 pracownikach i poszerzany jest zasięg terytorialny – w lutym 2018 otwarty zostaje nowy oddział w Łodzi. SAS został też członkiem Akademii Architekta – Klastra meblowego, gromadzącego firmy, których celem jest współpraca z architektami i poprawa a sposobu działania w wybranych zagadnieniach. Firma aktywnie prowadzi media społecznościowe i oferuje online’owe narzędzia do projektowania, kreowania i kalkulowania zamówień.

Rozwiązania

Współpraca pomiędzy SAS Sp. z o.o. i System-1 nawiązana została pod koniec lat 90, przede wszystkim w zakresie typowego wsparcia ERP w zarządzaniu zasobami (gospodarka magazynowa, finanse i księgowość, kadry i płace), przechodząc zgodnie z trendami gospodarczymi do wsparcia ERP II (włączenie dostawców i klientów w łańcuchy zasobów, mobilne aplikacje, elementy CRM). Ze względu na specyficzny, produkcyjny profil działalności, wypracowany został szereg dodatkowych funkcji w Veritum, takich jak: obsługa zleceń usługowych typu produkcyjnego, możliwość zbiorczego zamawiania do magazynów z eksportami do plików bezpośrednio do dostawców, importy faktur z tworzeniem dokumentów (znacznie skracające czas obsługi dostaw), czy wreszcie rozbudowane obsługi limitów kupieckich, należności i rabatów. System funkcjonuje na bazie danych MSSQL, obsługującej ponad 10 oddziałów SAS i pozwalającej na jednoczesny dostęp kilkudziesięciu użytkowników (w chwili obecnej 65 licencji) bez problemów wydajnościowych.

Musimy trzymać rękę na pulsie i wiedzieć gdzie i jak szukać Klienta i gdzie nas szukają. Aktywna strona internetowa, Facebook, Showroom, narzędzia online to jedna strona sukcesu, z drugiej musi być solidne wsparcie ze strony naszych pracowników, których stale szkolimy, ze strony naszej technologii, którą stale modernizujemy i wreszcie ze strony organizacji i kontroli, gdzie wykorzystujemy Veritum .

Pobierz case study!

25 lat doświadczeń w projektowaniu oraz wiele wdrożeń zakończonych sukcesem.

lata obecności na rynkuDlaczego warto wybrać system Veritum ERP?

Stale rosnąca liczba współpracujących z nami podmiotów i ich pozytywne opinie utwierdzają nas w działaniu i motywują do dalszej wytężonej pracy.

lata obecności na rynku

dedykowanych podsystemów

specjalistów

%

zadowolonych klientów

Wybierz najlepsze rozwiązanie na rynku!

Wysokiej klasy zespoły wdrożeniowe w Poznaniu i Katowicach, wspierane dodatkowo przez sieć współpracujących firm dealerskich, pozwalają na sprawną i niezawodną obsługę na terenie całego kraju. Czekamy na Ciebie!

Formularz kontaktowy

Chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie z terimnem pokazu?
Wypełnij formularz. Zyskaj szybką odpowiedź.

© Daxen It Made in Poland