Veritum Transport Osobowy

Program do zarządzania transportem autobusowym. Linie regularne, wynajmy okazjonalne, dowozy dzieci i pracowników. 

Tabor

Zarządzanie flotą autobusów, autokarów i busów

 

Rozkład Jazdy

Tworzenie lub importowanie rozkładu jazdy autobusów

Dyspozytornia

Planowanie grafiku i realizacja usług przewozowych

Karty Drogowe

Zbiorcze generowanie kart drogowych i zaczytywanie tankowań paliwa

Czas Pracy Kierowcy

Rozliczenie nadgodzin, czasu pracy i wynagrodzeń kierowców

Paliwo

Pełne rozliczenia paliwa na pojazdy, kierowców, trasy i kontrola obiegu paliwa

Zarządzanie flotą samochodową w transporcie osobowym

W obszarze zarządzania flotą samochodową prowadzona jest pełna kartoteka autobusów z wyposażeniem i danymi eksploatacyjnymi wykorzystanymi następnie na etapie planowania harmonogramu pracy kierowców oraz rozliczania przewozów, monitoruje stan techniczny samochodów, terminy przeglądów, ubezpieczenia OC, obsług technicznych i wiele innych. Do zarządzania flotą pomocna jest również kartoteka kierowców uzupełniana ręcznie lub połączona bezpośrednio z systemem kadrowo-płacowym.

Wszystkie informacje niezbędne do zarządzania flotą gromadzone są w module – Tabor. Pozwala on na pełną kontrolę nad zapleczem technicznym firmy transportowej.

W ramach systemu do zarządzania flotą samochodową możemy wyróżnić dwie podstawowe kartoteki: Kartoteka kierowców i Kartoteka pojazdów.

okno transportu osobowego w module transport i spedycja programu Veritum dla firm transportowych

W Kartotece kierowców ewidencjonowane są wszystkie dane kierowców niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności transportowej, takie jak: dane kontaktowe, obsługiwane grupy pojazdów, podgrupy grafików, terminy ważności badań lekarskich, uprawnień, szkoleń BHP, prawa jazdy i inne.

Kartoteka kierowców tworzona jest na podstawie danych prowadzonych module kadrowo-płacowym. Nie posiadając podsystemu KP, możemy w sposób uproszczony prowadzić kartotekę kierowców bezpośrednio w systemie Transportu Osobowego Veritum. Sposobem zasilenia kartoteki kierowców może też być współpraca z zewnętrznymi systemami.

Kartoteka pojazdów prowadzi ewidencję wszystkich danych związanych z autobusem, tj:

  • dane techniczne
  • miejsce użytkowania i historia zmian,
  • stałe obsady pojazdów,
  • normy zużycia paliwa,
  • terminy przeglądów, kontroli technicznych i ubezpieczeń
  • warsztat, czyli obsługa techniczna – ręczna lub zasilana bezpośrednio z podsystemu Veritum Usługi

Do zarządzania flotą samochodową transportu osobowego w systemie przechowywane są zdjęcia oraz skany dokumentów z szybkim dostępem. W kartotece pojazdów możemy dopisać dodatkowe dane ewidencyjne takie jak grupy grafiku, cechy szczególne (np. wyposażenie e-Toll) i inne elementy ułatwiające planowanie i rozliczanie przewozów.

Zarządzanie flotą samochodową ma możliwość monitorowania zbliżających się zdarzeń i upływających terminów. System informuje o kończących się uprawnieniach kierowców, badaniach lekarskich, obsłudze pojazdów, np. przeglądach rejestracyjnych, wygasających ubezpieczeniach pojazdów, wymianie olejów, naprawach i wielu innych.

Zarządzanie flotą samochodową a harmonogram czasu pracy kierowców

W kartotece kierowców możemy zdefiniować dodatkowe opisy, które pozwolą na uproszczenie procesu planowania oraz jego automatyzację w harmonogramie kierowców:

   podgrupy: każdy dyspozytor ma swoich kierowców wykonujących zlecenia na przydzielonych trasach przejazdu.

   ramy czasowe: można wskazać w jakich godzinach planować czas pracy kierowcy

   przypisanie: możliwość wskazania bezpośrednio listy zadań preferowanych dla danego kierowcy np. realizowane autobusami lub busami

   klasy pojazdów: podobny mechanizm do powyższego, pozwalający przypisać jakimi samochodami jeździ poszczególny kierowca

Zarządzanie flotą samochodową w programie dla firm transportowych oprócz dokonania podziałów samochodów, pozwala określać relację między nimi np. łączenie klas pojazdów i klas zleceń lub blokowanie przypisania zlecenia do innej klasy pojazdów. Wymienione podziały mają na celu usprawnienie budowania harmonogramu czasu pracy kierowcy i kontrolę poprawności przypisania wg własnych kryteriów. Kryteria mogą być ujęte w umowie ze zleceniodawcą przewozów, np. na danej trasie przejazdu mogą jeździć tylko autobusy niskopodłogowe.

Zobacz jakie problemy rozwiązuje Veritum!

Przedsiębiorstwa transportu miejskiego w Polsce borykają się z kilkoma powtarzającymi się probleami. Zobacz jak z pomocą Veritum możesz je rozwiązać i umów sie z nami na darmową prezentację systemu dla Twojej firmy!