Veritum Transport Osobowy

Program do zarządzania transportem autobusowym. Linie regularne, wynajmy okazjonalne, dowozy dzieci i pracowników

Tabor

Zarządzanie taborem autobusów, autokarów i busów

Rozkład Jazdy

Tworzenie lub importowanie rozkładu jazdy autobusów

Dyspozytornia

Planowanie grafiku i realizacja usług przewozowych

Karty Drogowe

Zbiorcze generowanie kart drogowych i zaczytywanie tankowań paliwa

Czas Pracy Kierowcy

Rozliczenie nadgodzin, czasu pracy i wynagrodzeń kierowców

Paliwo

Pełne rozliczenie paliwa na pojazdy, kierowców, trasy i kontrola obiegu paliwa

Program do tworzenia rozkładu jazdy autobusów – tworzenie od zera lub współpraca z zewnętrznymi systemami

Na potrzeby linii regularnych, wynajmów cyklicznych czy wynajmów okolicznościowych rozkład jazdy autobusów tworzony jest przez pracownika firmy transportowej w specjalistycznym programie do zarządzania transportem. Przygotowanie rozkładu jazdy oraz zaplanowanie służb i brygad jest niezbędne do ułożenia prawidłowego  harmonogramu czasu pracy kierowców, a następnie rozliczenia przewozów.

Tworzenie rozkładu jazdy w programie do zarządzania transportem Veritum

Tworzenie rozkładu jazdy autobusów, autokarów czy busów w programie do zarządzania transportem Veritum odbywa się poprzez intuicyjny generator kursów, który tworzy kursy na podstawie linii opisanych konkretnymi przystankami. Kursy po utworzeniu mają wyznaczony kierunek przejazdu oraz godziny odjazdu. Na ich podstawie program tworzy tabliczki przystankowe oraz prezentuje przebieg linii w formie graficznej na mapie.

Korzystając z pełnej bazy kursów opisujących linię, przygotowywane są szczegółowo służby z dodatkowymi informacjami tj.: obsługa codzienna, postoje, dojazdy. Natomiast same służby przydzielane są do poszczególnych brygad kierowców i pojazdów.

Współpraca z zewnętrznymi systemami do rozkładu jazdy

Importowanie rozkładu jazdy z zewnętrznych programów spotykane jest w większych aglomeracjach, gdzie mamy wyodrębnionego organizatora transportu oraz kilku lokalnych przewoźników. Organizator transportu do planowania rozkładu jazdy korzysta zazwyczaj z wyspecjalizowanych narzędzi, z którymi Veritum jest w stanie się komunikować. W tym wypadku przewoźnik importuje dane do planowania harmonogramu pracy kierowców, unikając w ten sposób ich ręcznego nanoszenia czy korygowania.

Po wykonanej procedurze importu rozkładu jazdy autobusów, rozpoczyna się synchronizacja istniejących zleceń z aktualną kartoteką RJA. W efekcie bieżące zmiany RJA wymuszają zmianę na poziomie harmonogramu czasu pracy kierowców. W tym miejscu automat synchronizuje zmiany możliwe do zrealizowania jednocześnie blokując występowanie sytuacji niemożliwych do modyfikacji bez ingerencji użytkownika (np. nakładanie się kursów).

Rozszerzenia plików rozkładu jazdy

Przewoźnicy, którzy otrzymują rozkłady jazdy od organizatorów transportu, często mają trudności z ich zaczytaniem do programu planującego przewozy. Wynika to z różnorodności wykorzystywanych narzędzi do tworzenia rozkładów jazdy. Do najpopularniejszych rozszerzeń plików wykorzystywanych w RJA zaliczamy:

  • pliki w formacie DBF (np. Przewozy pasażerskie)
  • pliki w formacie XML (np. AGC BusMan)
  • bezpośrednio z bazy danych (np. AGC BusMan, Informica 2.0)
  • standaryzowany format GTFS

Rozkłady jazdy zapisane w nietypowych formatach wymagają indywidualnego podejścia programistów systemu do planowania przewozów. W dalszym procesie planowania tras przejazdów zaimportowane dane zapewniają spójność i optymalizację realizacji przewozów.

Zobacz co zyskasz z planowaniem grafiku kierowców w Veritum!

  • Czy masz do zaplanowania 20, 50, czy 100 pojazdów na wczoraj?
  • Czy zbyt wiele wyjątków i podmian pojazdów sprawia, że musisz planować ręcznie?
  • Czy aktualny program nierównomiernie rozlokowuje służby i rozdziela pracę kierowcom?