Veritum Komunikacja Miejska i Gminna

Konstruowanie zleceń dla rozkładu jazdy w oparciu o zbudowane lub zaimportowane z systemów zewnętrznych kursy.

Tabor

Zarządzanie taborem komunikacji miejskiej i gminnej

Rozkład Jazdy

Budowanie lub importowanie rozkładu jazdy

Dyspozytornia

Planowanie grafiku i realizacja bieżących zadań kierowców

Karty Drogowe

Zbiorcze generowanie kart drogowych dla grupy kierowców

Czas Pracy Kierowcy

Ewidencja i rozliczenie czasu pracy kierowcy

Paliwo

Kompleksowe rozliczenie paliwa na pojazdy i kierowców

Program do rozkładu jazdy – budowanie lub importowanie

Realizacja rozkładu jazdy należy do podstawowych zadań przedsiębiorstw zbiorowego transportu miejskiego i podmiejskiego. Rozkład jazdy może być zbudowany samodzielnie przez przewoźnika lub zlecony przez organizatora transportu z obszaru prowadzenia działalności. Podejście do przygotowania rozkładu jazdy determinuje sposób jego dalszej obsługi, czyli planowania harmonogramu pracy kierowców.

Budowanie rozkładu jazdy w programie Veritum

Budowanie rozkładu jazdy w Veritum dedykowane jest głównie dla przewoźników, do których obowiązków oprócz realizacji należy również przygotowanie rozkładu. Dla spełnienia tych oczekiwań program Veritum posiada funkcje wspomagające, intuicyjny generator kursów, który tworzy kursy na podstawie linii opisanych konkretnymi przystankami. Kursy po utworzeniu mają wyznaczony kierunek przejazdu oraz godziny odjazdu. Na ich podstawie program tworzy tabliczki przystankowe oraz prezentuje przebieg linii w formie graficznej na mapie.

Korzystając z kompletnej bazy kursów realizujących linię, przygotowywane są szczegółowo zlecenia z dodatkowymi elementami takimi jak: obsługa codzienna, postoje, dojazdy. Natomiast same zlecenia przydzielane są do poszczególnych brygad kierowców i pojazdów.

Budowanie rozkładu jazdy przez przewoźnika stosowane jest najczęściej w mniejszych miejscowościach. Tworzenie odrębnych struktur na potrzeby organizacji transportu byłoby niewspółmiernym do zysków, akcesoryjnym kosztem. Dlatego w takich przypadkach właściwym rozwiązaniem jest system informatyczny Veritum posiadający narzędzia do budowy rozkładu jazdy oraz planowania harmonogramu czasu pracy kierowców.

Importowanie rozkładu jazdy do programu Veritum

Importowanie rozkładu jazdy ze źródeł zewnętrznych spotykane jest w większych aglomeracjach miejskich, gdzie mamy wyodrębnionego organizatora transportu oraz nawet kilku przewoźników. Organizator transportu do planowania rozkładu jazdy korzysta zazwyczaj z wyspecjalizowanych narzędzi, z którymi Veritum jest w stanie się komunikować. W tym wypadku przewoźnik ma możliwość zaimportowania jak najszerszego zakresu danych do planowania harmonogramu pracy kierowców, unikając w ten sposób ich ręcznego nanoszenia czy korygowania.

Po wykonanej procedurze importu rozkładu jazdy, rozpoczyna się synchronizacja istniejących zleceń z aktualną kartoteką rozkładu jazdy. W efekcie bieżące zmiany rozkładu wymuszają zmianę na poziomie harmonogramu pracy kierowców. W tym miejscu automat synchronizuje zmiany możliwe do zrealizowania jednocześnie blokując występowanie sytuacji niemożliwych do modyfikacji bez ingerencji użytkownika (np. nakładanie się kursów).

Integracje Veritum z dostawcami rozkładu jazdy

System Veritum Komunikacja Miejska i Gminna jest w stanie integrować się z każdym rozkładem jazdy. Do najpopularniejszych integracji z dostawcami rozkładów na rynku polskim możemy zaliczyć:

  • Import z AGC BusMan – pliki w formacie XML
  • Import z AGC BusMan – bezpośrednio z bazy danych
  • Import z Przewozy pasażerskie – pliki w formacie DBF
  • Import z Informica 2.0 – bezpośrednio z bazy danych
  • Import ze standaryzowanego formatu GTFS

Dla innych rozkładów jazdy przygotowywane są indywidualne rozwiązania.

Importy rozkładu jazdy pozwalają wykorzystywać dane z zewnątrz w sposób optymalny i szybki. W dalszym procesie planowania harmonogramu pracy kierowców mają przede wszystkim zapewniać spójność danych, natomiast analiza tras w oparciu o mapy oraz współpraca z systemami informacji pasażerskiej w znaczący sposób pozwalają zoptymalizować realizację przewozów.

Zobacz co zyskasz z planowaniem grafiku kierowców w Veritum!

  • Czy masz do zaplanowania 20, 50, czy 100 pojazdów na wczoraj?
  • Czy zbyt wiele wyjątków i podmian pojazdów sprawia, że musisz planować ręcznie?
  • Czy aktualny program nierównomiernie rozlokowuje służby i rozdziela pracę kierowcom?