Biuletyn 12.2011

„Naszą ofertę kierujemy szeroko, bez ograniczeń co do wielkości przedsiębiorstwa klienta i branzy, w której działa” – rozmowa z Prezesem System-1 Waldemarem Bulczyńskim o nowym systemie Veritum XL. Pobierz biuletyn

Biuletyn 09.2009

Obsługa Wywozów Regularnych, Zasoby Lokalowe, Naprzeciw zmianom – rozmowa z członkami Zarządu Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Jesienne Warsztaty Veritum Pobierz biuletyn

Biuletyn 11.2008

Jesienne Warsztaty Veritum, System-1 na targach, Serwis Veritum, Audyt zintegrowanego systemu informatycznego Veritum, Firebird 2.0, Sprzęt i sieć komputerowa Pobierz biuletyn