Zarządzanie lokalami

Rozwiązania dedykowane dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot.

Program do zarządzania lokalami spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot

Uniwersalny system przeznaczony dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz innych jednostek administrujących zasobami lokalowymi. Wspomaga zarządzanie i obsługę lokali, dostarczając przy tym rzetelnej i wszechstronnej informacji o posiadanych zasobach mieszkaniowych, umożliwiając ewidencję i naliczanie opłat za użytkowanie lokali, ewidencję wkładów i udziałów oraz rozliczanie mediów. System umożliwia komunikację z użytkownikami lokali poprzez stronę internetową.

Podsystemy programu do zarządzania lokalami

Zasoby lokalowe

Moduł prowadzi ewidencje i rozliczenia z tytułu użytkowania, najmu oraz innych tytułów prawnych do lokali mieszkalnych i użytkowych. Umożliwia rozliczenie zużycia dowolnego medium na podstawie wskazań liczników. Wspomaga pracę działów członkowskich i członkowsko-lokalowych w spółdzielniach. Zapamiętuje informacje o zasobach lokalowych administrowanych przez spółdzielnię lub innego zarządcę. 

Finanse i księgowość

Moduł Finanse i Księgowość w części zarządzania lokalami prowadzi ewidencję i rozlicza wkłady oraz udziały członkowskie. Umożliwia dokonywanie na ich podstawie zestawień obrotów i sald (syntetycznych i analitycznych), według rejestrów lub kont oraz wiele innych zestawień wieloprzekrojowych, dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika. Dostęp do wszystkich operacji księgowych członka lub wybranego lokalu jest bezpośredni i natychmiastowy.

Czytaj więcej…

Środki trwałe

Moduł Środki Trwałe prowadzi kartoteki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rejestruje wszelkie zmiany zachodzące w majątku firmy – użytkownik systemu może określić dowolny sposób klasyfikacji środków oraz miejsc ich użytkowania.

Czytaj więcej…

Sprzedaż

Moduł Sprzedaż wspomaga obsługę dokumentów sprzedaży dla całego zakresu działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej…

Kadry i płace

Moduł Kadry i Płace to narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi pełną ewidencję pracowników w postaci kartotek kadrowo – płacowych, od przyjęcia pracownika aż do rozwiązania umowy o pracę, rejestrując i obsługując wszystkie zdarzenia zatrudnienia.

Czytaj więcej…

Gospodarka magazynowa

Moduł Gospodarka Magazynowa kompleksowo wspomaga prace związane z wykonywaniem obrotów magazynowych, prowadzeniem inwentury i przeceny w magazynach. Stany i obroty magazynowe są prowadzone w cenach rzeczywistych zarówno ilościowo jak i wartościowo.

Czytaj więcej…

Obieg dokumentów

Moduł EOD odpowiada za lepszą organizację pracy w firmie. Rejestruje dokumenty wysyłane do klientów, wpływające do firmy oraz nadzoruje cały proces obiegu dokumentu wewnątrz firmy. Odpowiada za porządkowanie i archiwizowanie danych. Przy odpowiednich uprawnieniach umożliwia zdalną pracę na dokumentach. Dodatkowo zapewnia pełną kontrolę nad tym kto i do jakich informacji ma dostęp.

Projektując program do zarządzania lokalami, dużo uwagi poświęciliśmy analizie wniosków i spostrzeżeń naszych Klientów. Efektem prac projektowych i programistycznych jest Veritum – system klasy ERP.

 skalowalność: zarządzanie lokalami oferuje narzędzia zarówno dla dużych i małych przedsiębiorstw

 synergia: program można rozszerzyć o klasyczne elementy systemu ERP, obejmującego pozostałe działy

 ciągły rozwój: rozwiązania są rozwijane i ulepszane

Interesuje Cię program do zarządzania lokalami?

Chcesz dowiedzieć się czy nasze rozwiązanie sprosta oczekiwaniom przełożonych i wpasuje się w specyfikę pracy firmy? Porozmawiamy o tym przy kawie!