EOD

Elektroniczny obieg dokumentów – elektroniczna wersja papierowego obiegu dokumentów w firmie. System do  zarządzania dokumentami i zadaniami wewnątrz przedsiębiorstwa oparty o mechanizmy typu workflow. Porządkuje, systematyzuje i zapewnia pełne bezpieczeństwo nad przepływem dokumentów i zadań. 

Podstawowe dokumenty przetwarzane w elektronicznym obiegu dokumentów:

  • faktury
  • zamówienia
  • pisma urzędowe
  • delegacje
  • rekomendacje
  • umowy
  • urlopy
  • i wiele innych

Wdrożenie  systemu elektronicznego obiegu dokumentów EOD należy poprzedzić analizą procesów nim objętych oraz określić miejsca do implementacji systemu.