Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję uzupełnienia instalacji VeritumXL pod katem rozliczeń rocznych i ujęcia opłacanych składek na związki zawodowe. ·

Instalacja Veritum pod kątem rozliczeń rocznych PIT za 2022 rok – poradnik (uzupełnienie)

W PIT-11 (29) za rok 2022 w polu 123 należy ująć składki opłacane na związki zawodowe przez pracowników.

Z uwagi na fakt, że instalacje VeritumXL zupełnie się różnią pod kątem definicji składników płacowych, należy uzupełnić instalację pod tym kątem.

W punkcie systemu KP System-> Składniki płac w zakładce „Składniki sumaryczne” należy przypisać nową grupę o nazwie: Składnik: PIT11ZWZAW ; Nazwa: Związki zawodowe PIT-11

WAŻNE: proszę zwrócić uwagę na nazwę (PIT11ZWZAW). W przypadku pomyłki, dane na PIT-11 nie zostaną prawidłowo wygenerowane dla pozycji 123.

Do tej grupy należy dopisać wszystkie składniki, na których realizowane są potrącenia na związki zawodowe.

Informacyjnie: suma opłacanych składek na związki zawodowe wykazane na PIT-11 nie może przekraczać wartości 500,00 – art. 26 ust 1 pkt 2c.

Poznaj nas bliżej