Veritum – transport towarowy

Rozliczanie zleceń w ramach kontraktów oraz ewidencja przewożonych towarów z uwzględnieniem ustawy ADR

Planowanie i rozliczanie pracy pojazdów i kierowców nigdy nie było tak szybkie. Dane z kart tachografów oraz systemów telematycznych zamontowanych w pojazdach bezpośrednio trafiają do systemu Veritum, gdzie następuje rozliczenie czasu pracy kierowcy oraz wyliczenie kompletu danych niezbędnych do rozliczeń ze zleceniodawcami. Rozbudowany moduł zarządzania zasobami pojazdów szybko staje się niezbędnym narzędziem do nadzoru nad flotą.

Veritum transport towarowy to:

Planowanie, realizacja i rozliczenie zleceń i kontraktów.

Szybkie planowanie i rozliczanie pracy pojazdów bądź naczep. Analiza przewożonych ładunków.

Planowanie wg punktów załadunków, rozładunków, tras i odcinków. Wyliczenie kompletu danych niezbędnych do rozliczeń ze zleceniodawcami.

Odczyt danych z tachografów i urządzeń GPS. Bieżąca informacja na grafiku o stopniu realizacji zlecenia stanowiąca źródło danych do podejmowania decyzji przez dyspozytora.

Rozliczenie czasu pracy kierowcy i kontrola zgodności z Ustawą o czasie pracy kierowców, Kodeksem Pracy oraz wytycznymi europejskimi.

Efektem końcowym procesów jest wygenerowanie szeregu raportów i analiz takich jak: karta czasu pracy kierowcy, karta paliwowa, raport realizacji zleconych kursów, wszelkiego rodzaju raporty statystyczne, do sprawozdawczości GUS, wyliczenie kosztów eksploatacji pojazdów, przyczep oraz kierowców, raporty o zyskowności pojazdów, zleceń i tras.

Ewidencja pojazdów z wyposażeniem, system alarmów przypominających o terminach badań, ubezpieczeniach, winietach itp.

Moduły podsystemu

01 Karty drogowe

Moduł weryfikuje i ewidencjonuje karty drogowe. Kompletuje informacje o pracy pojazdów i kierowców. Rozliczając zużycie paliwa pozwala stosować kilka norm dla kilometrów, tonokilometrów, dodatki za ciągnięcie przyczep, inne dodatki, usprawiedliwiające przepał: zima, jazda po mieście, dodarcie, trudne warunki. Zużycie rzeczywiste wyliczane według jednej z trzech metod: pełny bak, odnotowywanie stanów zbiorników lub od licznika do licznika, dla dowolnej ilości silników (osobne silniki np. dla ogrzewania czy klimatyzacji). Rozliczenie paliwa może być zautomatyzowane poprzez pobieranie danych o tankowaniach z modułu magazynowego systemu Veritum, bądź z zewnętrznych systemów informatycznych. Weryfikując karty drogowe moduł gromadzi dane będące podstawą rozliczenia czasu pracy. Zatwierdzanie kart drogowych powoduje kontrolę czasu pracy co do zgodności z Ustawą o czasie pracy i wytycznymi europejskimi. Każdy z poziomów przetwarzania karty drogowej może być objęty odpowiednim uprawnieniem dla użytkownika pozwalających na ścisłą kontrolę wprowadzanych informacji. Na podstawie danych z kart drogowych system generuje szeroki zakres analiz niezbędnych m. in. do sprawozdawczości GUS i do rozliczeń wewnętrznych.

02 Tabor

Moduł prowadzi ewidencję pojazdów w zakresie danych podstawowych takich jak: numer ewidencyjny i rejestracyjny, dane techniczne, przyjęcie i skreślenie, miejsce użytkowania z historią zmian, normy zużycia paliwa z rozbiciem na silniki. Ponadto pozwala ewidencjonować wyposażenie, naprawy i części pojazdów np. ogumienia, silniki akumulator i wyposażenia oraz wspiera poprzez system alarmów terminy różnorakich badań (rejestracyjnych, technicznych i legalizacyjnych) ważności ubezpieczeń winiet itp. Uniwersalność rozwiązania wynika z definiowalności kartotek taborowych wg indywidualnych potrzeb klienta.

03 Dyspozytornia towarowa

Zadaniem modułu jest zaplanowanie pracy pojazdów i przypisanie do nich kierowców. Planowanie odbywa się bądź dla pojazdów, bądź dla naczep umożliwiając analizę przewożonych ładunków. Planowanie może być realizowane według punktów załadunków, rozładunków bądź wg tras i realizowanych odcinków w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Moduł dyspozytorni towarowej indywidualnie może być rozwijany o współpracę z oprogramowaniem mapowym i urządzeniem GPS.

04 Koszt pracy pojazdów

Moduł gromadzi i rozlicza koszty pracy pojazdów, przyczep oraz kierowców w cyklach miesięcznych niezależnie od rachunku kosztów w podsystemie Finanse i Księgowość. Pobiera dane z wszystkich modułów systemu Veritum, na poziomie pojedynczego pojazdu bądź danych dotyczących grup pojazdów (także wszystkich pojazdów) dzieląc je według zadanych kryteriów np. kilometrów bądź czasu jazdy, pozwalając szczegółowo analizować każdy pojazd bądź kierowcę.

Pobierz wersję PDF

O nas

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dane kontaktowe

System-1 Spółka z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 213/215
61-485 Poznań
tel. 61 831 12 22
poczta@system-1.pl

Oddział w Katowicach
ul. Franciszkańska 43
40-707 Katowice
tel. 32 202 62 99
fax. 32 202 63 01
katowice@system-1.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe w Veritum za 1 zł!

Moduł PPK dostępny jest nieodpłatnie w Veritum do końca grudnia 2019 r. Od stycznia 2020 jego uruchomienie wymagało będzie licencji. Klientom, posiadającym umowy serwisowe na Veritum XL, oferujemy rozszerzenie zakresu licencji o Pracownicze Plany...

Informacja dla oczekujących na UPO z JPK

W związku z nieoczekiwaną wymianą klucza publicznego przez Ministerstwo Finansów, i nieprawidłową obsługą komunikatów zwrotnych, po przygotowaniu JPK poprzednim kluczem, zalecamy następujące czynności: Ze strony...

Zerowa stawka PIT dla osób do 26 roku życia

Zerowa stawka PIT dla osób do 26 roku życia w Veritum Funkcjonalność związana z zerowym PIT-em dla osób poniżej 26 roku życia, które złożyły odpowiednie oświadczenie, udostępniona jest w wersji VeritumXL 2.3.3 emisja 2 z dnia 22.07.2019 dostępna na...

Poznaj nas bliżej!

© Daxen It Made in Poland