"Naszą ofertę kierujemy szeroko, bez ograniczeń co do wielkości przedsiębiorstwa klienta i branzy, w której działa" - rozmowa z Prezesem System-1 Waldemarem Bulczyńskim o nowym systemie Veritum XL.


Pobierz biuletyn