Zerowa stawka PIT dla osób do 26 roku życia

Zerowa stawka PIT dla osób do 26 roku życia

Zerowa stawka PIT dla osób do 26 roku życia w Veritum

Funkcjonalność związana z zerowym PIT-em dla osób poniżej 26 roku życia, które złożyły odpowiednie oświadczenie, udostępniona jest w wersji VeritumXL 2.3.3 emisja 2 z dnia 22.07.2019 dostępna na stronie www.veritum.pl.

Z uwagi na krótki okres wejścia ustawy w życie oraz wymagalność zmian od miesiąca podatkowego 08.2019r. zalecana jest instalacja w/w wersji systemu dla obliczeń list płac z datą płatności po 31.07.2019r.

W module KP w oknie Lista osób, po włączeniu kartoteki płacowej, dla osób składających oświadczenie, trzeba zaznaczyć pole „Zerowy PIT dla młodych do ukończenia 26 roku życia”.

Informacje podatkowe

Prezydent podpisał 24.07.2019 ustawę wprowadzającą zerową stawkę PIT dla młodych ludzi do 26 roku życia. Będzie ona obowiązywała od 1 sierpnia 2019. Z ulgi mogą skorzystać osoby zatrudnione na etacie i umowie zleceniu. Nie obejmuje ona młodych przedsiębiorców na działalności gospodarczej. Z podatku nie są też zwolnione osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenia rehabilitacyjne.

PIT zero dla młodych ma ograniczenia kwotowe: roczny limit to 85 528 zł. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 roku – limit wynosi 35 636,67 zł (za pięć miesięcy od 1 sierpnia – 5/12 x 85 528 zł = 35 636,67 zł).

Zarobki powyżej tych limitów będą opodatkowane na ogólnych zasadach – z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Gdy nie zostanie złożone oświadczenie, w 2019 roku zaliczki na podatek będą pobierane. Jednak wtedy podatnicy zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/finanse/zerowy-pit-dla-mlodych-juz-od-sierpnia-2019-r

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Już 1 lipca 2019 firmy stanęły przed wyzwaniem implementacji zmian technologicznych w ramach nowego programu jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe. W ramach tego programu Przedsiębiorcy zobowiązani są:

 • oddelegować pracowników, którzy będą odpowiadać za prowadzenie PPK,
 • dostosować systemy kadrowo-płacowe funkcjonujące w organizacji,
 • opracować wzory deklaracji papierowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem
 • wdrożyć program PPK w dziale Kadr i Płac.

Kogo dotyczy

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą osoby, które są objęte składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe( zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie, wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych oraz członkowie rad nadzorczych)
 2. PPK automatycznie obejmują osoby w wieku od 18 do 54 lat. Osoby w wieku 55-70 lat mogą wziąć udział w PPK na podstawie deklaracji przystąpienia.

Terminy wdrożenia i wpłat do PPK

Wdrożenie programu PPK zależy od ilości zatrudnionych osób na dzień 31 grudzień 2018.
Pierwsi zobowiązani są Pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników, którzy w poniższych terminach zobowiązani są do zawarcia umów:

 • umowa o zarządzanie PPK – termin 25 październik 2019
 • umowa o prowadzenie PPK – 12 listopada 2019 r.

Pracodawcy po raz pierwszy naliczą wpłat do PPK już w listopadzie br.

Przykład:
Jeżeli po zawarciu umowy o prowadzenie PPK wynagrodzenie zostanie wypłacone w listopadzie, wpłaty do PPK będą dokonywane od grudnia 2019 r. (najpóźniej w dniu 15 grudnia 2019 r.). Jeżeli zaś pierwsze wynagrodzenie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK zostanie wypłacone w grudniu, termin dokonania wpłat do PPK zostanie przesunięty o miesiąc.

Rodzaje, wysokość wpłat do PPK oraz sposób ich finansowania:

Program PPK zakłada dwa rodzaje wpłat:

 1. wpłata podstawowa
  • Pracownik dokonuje wpłaty podstawowej w wysokości 2% swojego wynagrodzenia brutto lub w przypadku gdy jego pensja wynosi poniżej 120% płacy minimalnej, wpłata podstawowa może zostać obniżona do 0,5%.
  • Pracodawca wpłaca do PPK 1,5% wynagrodzenia.
  • Ponadto z Funduszu Pracy każde konto pracownika będzie zasilane jednorazową wpłatą powitalną w wysokości 250 zł, a w kolejnych latach stałą dopłatą roczną w wysokości 240 zł.

 2. wpłata dodatkowa
 3. Zarówno pracownik jak i pracodawca mogą zwiększyć wysokość swojej wpłaty – do maksymalnie 4% (tzw. wpłata dodatkowa).

Schemat wpłat podstawowych wygląda następująco:

* Od podstawy wpłat na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
** W przypadku osób, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, minimalna wpłata

Majówka 2019

Majówka 2019

Przed nami kolejny długi weekend. Możemy spędzić go leniuchując lub na aktywnym wypoczynku. Ważne aby skutecznie zresetować nasze dyski i nabrać energii na realizację naszych planów. Serdecznie do tego Zachęcamy. Przyjemnego Weekendowania.

Nowy Dyrektor Oddziału w Katowicach

Nowy Dyrektor Oddziału w Katowicach

Pragniemy poinformować, że od 2019 r. Pani Lidia Pabiańczyk – Leśnik przestała pełnić obowiązki Dyrektora Oddziału w Katowicach, pozostając nadal współpracownikiem System-1.
Składamy wyrazy podziękowania za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i znakomitą organizację pracy oddziału oraz za to, że wspólnie z nami mogła uczestniczyć w procesie tworzenia i rozwoju firmy będąc jej częścią.
Jednocześnie informujemy, że nowym Dyrektorem Oddziału w Katowicach został Pan Maciej Skowronek

O nas

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dane kontaktowe

System-1 Spółka z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 213/215
61-485 Poznań
tel. 61 831 12 22
poczta@system-1.pl

Oddział w Katowicach
ul. Franciszkańska 43
40-707 Katowice
tel. 32 202 62 99
fax. 32 202 63 01
katowice@system-1.pl

Zerowa stawka PIT dla osób do 26 roku życia

Zerowa stawka PIT dla osób do 26 roku życia w Veritum Funkcjonalność związana z zerowym PIT-em dla osób poniżej 26 roku życia, które złożyły odpowiednie oświadczenie, udostępniona jest w wersji VeritumXL 2.3.3 emisja 2 z dnia 22.07.2019 dostępna na...

Pracownicze Plany Kapitałowe

Już 1 lipca 2019 firmy stanęły przed wyzwaniem implementacji zmian technologicznych w ramach nowego programu jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe. W ramach tego programu Przedsiębiorcy zobowiązani są: oddelegować pracowników, którzy będą odpowiadać za prowadzenie...

Poznaj nas bliżej!

© Daxen It Made in Poland